Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Τάνου, Γ., & Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2021). Μεταγνωστικές εμπειρίες στην προοπτική μνήμη νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων: παίζει ρόλο η απερισκεψία; Ψυχολογία, 26(1), 278-291. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26250

Λέξεις κλειδιά: Κενό στον νου, Μεταγνωστικές εμπειρίες, Περιπλάνηση της σκέψης, Περίσκεψη, Προοπτική μνήμη

Μαρκοδημητράκη, Μ., & Κυπριωτάκη, Μ. (2021). Εμπειρίες και βιώματα μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down: μια μελέτη περίπτωσης. Ψυχολογία, 26(1), 264-277. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26248

Λέξεις κλειδιά: Βιώματα, Εμπειρίες, Μελέτη περίπτωσης, Μητέρα, Παιδί με σύνδρομο Down

Κουφάκη, Ε., & Ανδρέου, Ε. (2021). Εκφοβισμός/Θυματοποίηση, προσκόλληση στο σχολείο και δοκιμή εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία. Ψυχολογία, 26(1), 211-223. Doi:https://doi.org/10.12681/psy_hps.26239

Λέξεις κλειδιά: Εκφοβισμός/Θυματοποίηση, Προσκόλληση στο σχολείο, Χρήση ουσιών

Γεωργοκωστόπουλος, Χ., & Τζουριάδου, Μ. (2021). Η αντιληπτική λειτουργία παιδιών 8-13 ετών με προγλωσσική απώλεια ακοής. Ψυχολογία, 26(1), 169-183. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26237

Λέξεις κλειδιά: Ακουστικά βοηθήματα, Αντίληψη, Βαρηκοΐα, Κοχλιακό εμφύτευμα, Κώφωση, Νοηματική, Πλαστικότητα εγκεφάλου, Προφορική χρήση

Τζουριάδου, Μ. (2021). Η θεώρηση του Vygotsky για την τυπική και «παρεμποδισμένη» ανάπτυξη. Ψυχολογία, 26(1), 152-159. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26232

Λέξεις κλειδιά: Ενιαία συμπεριληπτική εκπαίδευση, Διαλεκτική προσέγγιση, Κυκλοτερής ανάπτυξη, Ντεφεκτολογία, Παρεμποδισμένη ανάπτυξη

Παπαδάμ, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2021). Διερεύνηση γεωμετρικών γνώσεων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ψυχολογία, 26(1), 135-151. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26234

Λέξεις κλειδιά: Εικονιστικό και απτικό υλικό; Επίπεδα σχήματα, Γεωμετρία, Ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, Στερεά σώματα

Βουγιούκας, Κ., & Τσικούρας, Κ. (2021). Η διερεύνηση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με προφίλ ενδεικτικό για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια. Ψυχολογία, 26(1), 121-134. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26250

Λέξεις κλειδιά: Αυτοπροσδιορισμός, Μαθητές με προφίλ ενδεικτικό για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διακογιώργη, Κ., Φιλιππάτου, Δ., Ράλλη, Α.Μ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., & Δημητροπούλου, Π. (2021). Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: ομοιότητες και διαφορές. Ψυχολογία, 26(1), 102-120. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26251

Λέξεις κλειδιά: Δυσλεξία, Ορθογραφικές στρατηγικές, Παραγωγή γραπτού λόγου, Στρατηγικές κειμενικής οργάνωσης, Σχολική ηλικία

Κουτραφούρη, Μ., Παπακωνσταντινοπούλου, Α., & Δημάκος, Ι (2021). Άγχος, αυτοαποτελεσματικότητα, δυνατότητες και δυσκολίες παιδιών Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Ψυχολογία, 26(1), 88-101. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26241

Λέξεις κλειδιά: Άγχος κατάστασης, Αυτοαποτελεσματικότητα, Δυνατότητες και δυσκολίες, Ιδιοσυγκρασιακό άγχος

Δημητροπούλου, Π., Φιλιππάτου, Δ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., Ράλλη, Α.Μ., Διακογιώργη, Κ., Οικονόμου, Α,. & Γρίβα, A. (2021). Ακαδημαϊκά συναισθήματα και κίνητρα για την ανάγνωση: προκαταρκτικά ευρήματα για την ανάπτυξη και τις μεταξύ τους σχέσεις στην παιδική ηλικία και την προεφηβεία. Ψυχολογία, 26(1), 73-87. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26227

Λέξεις κλειδιά: Ακαδημαϊκά συναισθήματα, Ανάγνωση, Ανάπτυξη, Κίνητρα, Παιδιά

Σελίδες