Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2019

Γρίλλια, Π., & Μαρία Δασκολιά, Μ. (2019). Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 1(1), 25-43. Doi: https://doi.org/10.12681/ees.17357

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό υλικό, Έρευνα αξιολόγησης, Περιβαλλοντική μάθηση ενηλίκων, Μη-τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ιστιοπλοϊκός τουρισμός, Εκπαίδευση ενηλίκων

Μαστροθανάσης, Κ. (2019). Ανάπτυξη και ψυχομετρική επικύρωση κλίμακας αυτοαναφοράς στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για δίγλωσσους μαθητές. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 7(2), 116-138. Doi: https://doi.org/10.12681/ppej.20212

Λέξεις κλειδιά: Δίγλωσσοι μαθητές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γνωστικές διεργασίες, Κλίμακα αυτοαναφοράς, Ανάγνωση, Κατανόηση, Στρατηγικές, Ψυχομετρικός έλεγχος

Μουτσινάς, Γ., Ντζιαβίδα, A., & Μαχιά, A. (2019). Το νευροψυχολογικό προφίλ και η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με δυσλεξία μέσω γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών: Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις στην ηλικία των 11 έως και 12 ετών. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12(2), 26-116. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.19000

Λέξεις κλειδιά: Δυσλεξία, Αναγνωστική κατανόηση, Νευροψυχολογικό προφίλ, Γνωστικές και μεταγνωστικές αναγνωστικές στρατηγικές, Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις

Γιατρά, Α., Βενετσάνου, Φ., & Κουτσούμπα, Μ. (2019). Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 163-181. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20870

Λέξεις κλειδιά: Χορός, Κοινωνική νοημοσύνη, Συναισθηματική νοημοσύνη, Παιδιά, Έφηβοι

Δημοπούλου, Ι., & Μαρία Φρούντα, Μ. (2019). Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 129-144. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20214

Λέξεις κλειδιά: Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κύτταρο, Νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών, Διδασκαλία, Σχολικό βιβλίο

Ξάνθη, Σ. (2019). Αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας και γνώσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 92-111. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20614

Λέξεις κλειδιά: Ορθογραφικό έργο καθ’ υπαγόρευση, Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, Ποιοτική ανάλυση λαθών, Ορθογραφική ικανότητα, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χριστακοπούλου, Α., & Αλεξανδρόπουλος, Γ. (2019). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή τουΈρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 41-62. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19440

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λάππα, Χ., Μαντζίκος, Κ., & Παρασκευόπουλος, Σ. (2019). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 1-16. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19473

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Απόψεις εκπαιδευτικών, Ειδική Αγωγή, Αναπηρία, Εργαλείο ειδικής αγωγής

Τζήλου, Γ., & Σοφία Παπαδημητρίου, Σ. (2019). Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(1), 136-159. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.19823

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική Εκπαίδευση, eTwinning, Διδακτική των Μαθηματικών, Τέχνη, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά

Κανελλόπουλος, Α., & Κουτσούμπα, Ι. (2019). Η Έρευνα για την Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ. Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(2), 54-77. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.21619

Λέξεις κλειδιά: Τηλεδιάσκεψη, Βίντεο, Σύγχρονη επικοινωνία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Επιμόρφωση

Σελίδες