Παραγωγή γραπτού λόγου

Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: ομοιότητες και διαφορές

Διακογιώργη, Κ., Φιλιππάτου, Δ., Ράλλη, Α.Μ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., & Δημητροπούλου, Π. (2021). Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: ομοιότητες και διαφορές. Ψυχολογία, 26(1), 102-120. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26251

Προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: σχέσεις με αντιλαμβανόμενες διδακτικές πρακτικές, στρατηγικές μάθησης και επιδόσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα: προσανατολισμοί στόχων εφήβων μαθητών/τριών: μια προσωποκεντρική προσέγγιση

Σταυροπούλου, Γ.

Εγγραφή στο RSS - Παραγωγή γραπτού λόγου