Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2020

Χατζής, Α., Ινδοπούλου, Ν., & Σοφός, Α. (2020). To μουσικό βίντεο «Απόκληρος1» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi: https://doi.org/10.12681/afimec.24402

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική ταινία, Μουσικό Βίντεο, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ασυνόδευτα Ανήλικα

Αναγνωστοπούλου, A. (2020). Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.). Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi: https://doi.org/10.12681/afimec.24406

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Βιογραφία Κωνσταντίνος Καραμανλής

Αντωνοπούλου, Α., Κουβαβά, Σ., & Νικολακοπούλου, Μ. (2020). Αντιλήψεις παιδιών για την ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων στη σχολική τάξη και τα κίνητρά τους για μάθηση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 9(1), 1-21. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.22080

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχέσεις με συνομηλίκους, Σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, Αντιλήψεις παιδιών, Κίνητρα μάθησης

2019

Γρηγορόπουλος, H.N. (2019). Άνδρες παιδαγωγοί σε παιδικούς σταθμούς: Αντιλήψεις για το ρόλο και την απουσία τους. Μια ποιοτική προσέγγιση. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 42-57. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.19006.

Λέξεις κλειδιά: Δομές προσχολικής αγωγής, Κοινωνική ταυτότητα φύλου, Κοινωνικά στερεότυπα, Ποιοτική μελέτη

Αϊβαζίδης, Δ.Ι., Βενετσάνου, Φ., Αγγελούσης, Ν., & Καμπάς, Α. (2019). Tο πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 6-17. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18404

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα παρέμβασης, Προσχολική ηλικία, Βηματόμετρα

Μπιρμπίλη, Μ., & Παπαοικονόμου, Α. (2019). Τα επίπεδα γλωσσομάθειας ως παράγοντας αποτελεσματικότητας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 115-141. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.16691

Λέξεις κλειδιά: Ξενόγλωσση εκπαίδευση, Δημόσιο σχολείο, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Drosopulos, Μ., & Gavriilidis, S. (2019). Οι περιπέτειες της μετάφρασης στις "Περιπέτειες του Πινόκιο". Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 99-114. Doi:https://doi.org/10.12681/dial.16362

Λέξεις κλειδιά: Μετάφραση της παιδικής λογοτεχνίας, Μεταφραστικές σπουδές, Mεταφραστικές στρατηγικές, Οι Περιπέτειες του Πινόκιο

Σοφού, Ε., & Στεργίου, Λ. (2019). Άντρες και μελλοντικοί νηπιαγωγοί: Διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τον ρόλο τους. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 5-35. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.20804

Λέξεις κλειδιά: Φύλο, Φοιτητές, Προσχολική εκπαίδευση, Άντρες, Ρόλος, Αντιλήψεις

Γρίλλια, Π., & Μαρία Δασκολιά, Μ. (2019). Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 1(1), 25-43. Doi: https://doi.org/10.12681/ees.17357

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό υλικό, Έρευνα αξιολόγησης, Περιβαλλοντική μάθηση ενηλίκων, Μη-τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, Ιστιοπλοϊκός τουρισμός, Εκπαίδευση ενηλίκων

Μαστροθανάσης, Κ. (2019). Ανάπτυξη και ψυχομετρική επικύρωση κλίμακας αυτοαναφοράς στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης για δίγλωσσους μαθητές. Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, 7(2), 116-138. Doi: https://doi.org/10.12681/ppej.20212

Λέξεις κλειδιά: Δίγλωσσοι μαθητές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γνωστικές διεργασίες, Κλίμακα αυτοαναφοράς, Ανάγνωση, Κατανόηση, Στρατηγικές, Ψυχομετρικός έλεγχος

Σελίδες