Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2013

Μουμουλίδου, Μ. (2013). Ποια περιεχόμενα και ποιες γνώσεις θρησκευτικής διδασκαλίας στα προγράμματα και τα επίσημα κείμενα για το ελληνικό νηπιαγωγείο; Μια διδακτική προσέγγιση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 24-38. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18029

Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες, Περιεχόμενο διδασκαλίας, Θρησκευτική γνώση, Νηπιαγωγείο, Πρόγραμμα

Μπέση, Μ., & Γρίβα, Ε. (2013). Συνεργασία σχολείου και γονέων από μεταναστευτικά πλαίσια: μια αναγκαία παράμετρος για τη σχολική ένταξη και επίδοση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 39-49. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18031

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία σχολείου-οικογένειας, Μετανάστες γονείς, Εκπαιδευτικές πρακτικές, Σχολική επίδοση, Σχολική ένταξη

Τεμπρίδου, Α. (2013). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ορισμό και τα αίτια των δυσκολιών συμπεριφοράς και συναισθήματος (ΔΣΣ). Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 80-91. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18035

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δυσκολίες συμπεριφοράς και συναισθήματος, Αίτια, Ορισμός, Γονείς, Εκπαιδευτικοί, Μαθητές

2012

Πολίτης (Dimitrios Politis), Δ. (2012). Η θέση της Λογοτεχνίας στο Νηπιαγωγείο και οι Προοπτικές του Ρόλου της. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(1), 31-38. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18050

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ρόλος της λογοτεχνίας

Καλογιαννάκης, Μ., & Λαντζάκη, Α. (2012). Διδασκαλία του ηλεκτρισμού στην προσχολική εκπαίδευση: ένα δίλημμα υπό διαπραγμάτευση με χρήση των ΤΠΕ. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(1), 11-21. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18045

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρισμός, Προσχολική εκπαίδευση, ΤΠΕ, Δραστηριότητες

Μάνεση, Σ. (2012). Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διδασκαλία και μάθηση: εκπαιδευτικές στρατηγικές για την καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 22-31. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18037

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματικός εγγραμματισμός, Συναισθηματική νοημοσύνη, Συναισθηματική αγωγή, Μεταγνώση, Aυτό-ενημερότητα, Aναστοχαστική σκέψη

Μαγουλιώτης, Α., & Λαμπίτση, Β. (2012). Εικαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Νηπιαγωγών Ελλάδας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 11-21. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18036

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική εκπαίδευση, Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγικά τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης

Χατζηγεωργίου, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 56-75. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18042

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Προσεγγίσεις γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο, Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών, ΤΠΕ

Νικολοπούλου, Κ. (2012). Εμπόδια χρήσης του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 45-55. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18040

Λέξεις κλειδιά: Yπολογιστής, Tεχνολογία, Εμπόδια χρήσης υπολογιστή, Νηπιαγωγείο

2011

Apostolidou, A. (2011). Ζητήματα συγκρότησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως γνωστικού πεδίου: Επισκόπηση των επιστημονικών περιοδικών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 36-53. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9767

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικό περιοδικό, Εκπαιδευτική τεχνολογία, Εκπαιδευτικός πολιτισμός, Πρόσβαση, Eπιστημολογική ταυτότητα

Σελίδες