Βιώματα

Εμπειρίες και βιώματα μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down: μια μελέτη περίπτωσης

Μαρκοδημητράκη, Μ., & Κυπριωτάκη, Μ. (2021). Εμπειρίες και βιώματα μητέρας παιδιού με σύνδρομο Down: μια μελέτη περίπτωσης. Ψυχολογία, 26(1), 264-277. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26248

Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών

Πλιόγκου, Β. (2008). Η επίδραση της μονογονεϊκότητας στην εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/18883)

Εγγραφή στο RSS - Βιώματα