Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2017

Παπαδάκης, Α., Φωκίδης, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., & Δάρρα, Μ. (2017). Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 18-31. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.11465

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μαθητές δημοτικού, Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

2016

Birbili, M. (2016). Εκπαιδευτικοί και σύγχρονο παιχνίδι: Η περίπτωση των παιχνιδιών της μαζικής κουλτούρας. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 35-51. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10509

Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, Μαζική κουλτούρα, Προσχολική εκπαίδευση, Mέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης

Mortaki, S., & Blioumi, A. (2016). Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 103-117. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10028

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματική μάθηση, Ανακάλυψη, Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Kakana, D., Garagouni-Areou, F., Theodosiou, S., Manoli, P., Mavidou, A., Roussi-Vergou, C., Chatzopoulou, K., Αndroussou, Α., Avgitidou, S., & Tsafos, V. (2016). Το Πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 78-102. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10535

Λέξεις κλειδιά: Oικονομική κρίση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Επιπτώσεις φτώχειας, ΧΜ - ΕΟΧ

Κάμτσιος, Σ., & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9(1), 40-87. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.10277

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, Έλληνες εκπαιδευτικοί, Στρεσογόνα ερεθίσματα, Οικονομική κρίση

Γιασιράνης, Σ., & Σοφός, Α. (2016). Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή» στο Γυμνάσιο. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 122-142. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.10866.

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Web, Ροή, Υπολογιστές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δουκάκης, Σ., & Μιχαλοπούλου, Γ. (2016). Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 143-165. Doi: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10867.

Λέξεις κλειδιά: E-tutoring, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά, Αρχαία ελληνική γλώσσα, Φυσική

Σκουλαρίδου, Ε., & Μαυροειδής, Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 56-72. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.10862.

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ακαδημαϊκή επίδοση, Ικανοποίηση, Μαθησιακά αντικείμενα, Αποθετήριο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Αυγητίδου, Σ., Κομίνια, Ε., Λυκομήτρου, Σ., Αλεξίου, Β., Ανδρούσου, Α., Κακανά, Δ., Τσάφος, Β., & Κουσαξίδης, Κ. (2016). Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 172-185. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.10784

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικές ανισότητες, Κοινωνικο-οικονομική κρίση, Απόψεις διευθυντών και προϊσταμένων, Εκπαιδευτικές πρακτικές, Ποιοτική έρευνα

Αλεξοπούλου, Ε., & Ευθυμία Πεντέρη, Ε. (2016). Απόψεις παιδιών Ρομά πρωτοσχολικής ηλικίας και των μητέρων τους για τη σχολική εμπειρία και τη σημασία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση του οικισμού Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 129-147. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.10440

Λέξεις κλειδιά: Ρομά, Οικισμός Αγίας Σοφίας, Απόψεις παιδιών για την εκπαίδευση, Πεποιθήσεις μητέρων για την εκπαίδευση, Δημοτικό σχολείο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σελίδες