Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Ψύλλος, Δ. (2021). Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακές Τεχνολογίες: Όψεις και Μετασχηματισμοί. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 191-212. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27276

Λέξεις κλειδιά: Διερεύνηση, Διδακτικός μετασχηματισμός, Διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες, Εικονικά εργαστήρια, Μοντελοποίηση

Χαλκιά, Κ. (2021). 1999-2020: Στιγμιότυπα από τις Ερευνητικές μου Αναζητήσεις. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 167-190. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27275

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικός γραμματισμός, Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Αναπαραστάσεις εννοιών, Άτυπη εκπαίδευση, Ιδέες μαθητών/τριών, Νοητικά πειράματα, Θεωρίες φυσικής και βιολογίας, Ηλιακό σύστημα

Τζουγκράκη, Χ. (2021). Διερεύνηση Μαθησιακών Διεργασιών και Ανάπτυξη Μεθόδων Διδασκαλίας και Αξιολόγησης. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 133-166. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27273

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, Μέθοδος SATL, SAQ, Συστημική σκέψη, Χημικές αναπαραστάσεις, Αξιολόγηση

Τσελφές, Β. (2021). Γενικότερα Εκπαιδευτικά Ζητήματα που Αναδύονται μέσα από την Έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 111-132. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27272

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική φυσικών επιστημών, Εκπαιδευτική Πολιτική, Γενική εκπαίδευση, Πολιτισμός

Τσαπαρλής, Γ. (2021). Συμβολή στην Έρευνα για τη Λύση Προβλημάτων Χημείας. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 87-110. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27271

Λέξεις κλειδιά: Εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο, Λογική δομή προβλήματος, Λύση προβλημάτων χημείας, Μοντέλο Johnstone−El-Banna, Υπόθεση υπερφόρτωσης της εργαζόμενης μνήμης

Μιχαηλίδης, Π.Γ. (2021). Απόψεις για τη Διδακτική της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 63-86. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27269

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της επιστήμης, Αλφαβητισμός στην επιστήμη και στην τεχνολογία, Διερώτηση

Καριώτογλου, Π.Π. (2021). Ο Διδακτικός Μετασχηματισμός Περιεχομένου και η Αναγκαιότητα στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Ζητήματα, Ευρήματα και Προτάσεις. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 39-62. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27268

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικός μετασχηματισμός περιεχομένου, Διδακτική φυσικών επιστημών, Ρεύματα της διδακτικής φυσικών επιστημών, Διδακτικές-μαθησιακές ακολουθίες

Καλκάνης, Γ.Θ. (2021). Η Επιστημονική – Εκπαιδευτική Μέθοδος με Διερεύνηση και Καλές Πρακτικές. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 21-38. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27267

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική εκπαιδευτική μέθοδος με διερεύνηση

Αθανασίου, Κ. (2021). Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αξιολόγηση μιας Σειράς Μαθημάτων πάνω στην Περιβαλλοντική Αγωγή Υγείας με Στόχο τον Επιστημονικό Εγγραμματισμό των Μελλοντικών Εκπαιδευτικών. Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, 1(1), 1-20. Doi: https://doi.org/10.12681/riste.27266

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικός εγγραμματισμός, Αγωγή υγείας; Μαθήματα

Κουτρουφίνη, Χ. (2021). Προβλήματα της σπουδής της βυζαντινής φιλοσοφίας. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 79-86. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27633

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Σελίδες