Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2017

Likomitrou, S., & Avgitidou, S. (2017). Διαλογικές πρακτικές προς μια συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 69-96. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.14361

Λέξεις κλειδιά: Διαλογικές πεποιθήσεις και πρακτικές, Συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση, Συνεργατική έρευνα-δράση, Υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης

Ξάνθη, Σ. (2017). Διερεύνηση της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας σε μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ δημοτικού: Μία συγκριτική μελέτη. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 123-141. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.14084

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Λεξιλογική γλωσσική ικανότητα, Γλωσσικές δεξιότητες, Γνωστικοί μηχανισμοί, Υψηλή σχολική επίδοση, Μαθησιακές δυσκολίες

Kofidou, C., Mantzikos, C., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών/ριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 35-68. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.11965

Λέξεις κλειδιά: Eκπαιδευτικοί, Aυτισμός, Στάσεις, Αντιλήψεις, Ενταξιακή εκπαίδευση

Σπυρομήτρος, Α., & Ιορδανίδης, Γ. (2017). Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση της περιφέρειας δυτικής Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10(1), 142-186. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.13781

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών, Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, Ερωτηματολόγιο πηγών επαγγελματικής έντασης, Κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (MBI-Ed)

Καμπύλης, Ν. (2017). Εφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών. Ανοικτή Εκπαίδευση, 13(1), 38-53. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.13911.

Λέξεις κλειδιά: Φυσική αγωγή, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό υλικό, Ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, Γραπτές εργασίες, Επικοινωνία

Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ., & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση, 13(1), 26-37. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.13975.

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανεστραμμένη τάξη, Μαθηματικά, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαστροκούκου, Α., & Φωκίδης, Ε. (2017). Οι ταμπλέτες στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε μαθητές δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 161-178. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.13811

Λέξεις κλειδιά: Tablets, Κινητές εφαρμογές, Επαυξημένη πραγματικότητα, Αναπνευστικό σύστημα, Κυκλοφορικό σύστημα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Παπαδάκης, Α., Φωκίδης, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., & Δάρρα, Μ. (2017). Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 18-31. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.11465

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μαθητές δημοτικού, Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

2016

Birbili, M. (2016). Εκπαιδευτικοί και σύγχρονο παιχνίδι: Η περίπτωση των παιχνιδιών της μαζικής κουλτούρας. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 35-51. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10509

Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, Μαζική κουλτούρα, Προσχολική εκπαίδευση, Mέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης

Mortaki, S., & Blioumi, A. (2016). Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 103-117. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10028

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματική μάθηση, Ανακάλυψη, Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Σελίδες