Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Φουρνάρος, Σ. (2021). Το Ανολοκλήρωτο Ον και η Χριστιανική Αγάπη. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 61-76. Doi:https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27632

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Τερέζης, Χ. (2021). Γρηγόριος Νύσσης: Από τη θεολογική ανθρωπολογία στην ανθρωπολογική φυσιολογία. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 45-58. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27631

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Μέριανος, Γ. (2021). Το Περὶ προνοίας του Θεοδώρητου Κύρρου ως καινοτόμος προσέγγιση της συνεργασίας πλούσιων και φτωχών. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 31-44. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27630

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Κατσιαμπούρα, Γ. (2021). Γιατί το Βυζάντιο; Από την πλευρά της φυσικής φιλοσοφίας και των επιστημών. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 23-29. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27629

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Γκολίτσης, Π. (2021). H φιλοσοφική πρόσληψη της βυζαντινής φιλοσοφίας. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 9-22. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27628

Λέξεις κλειδιά: Βυζαντινή φιλοσοφία

Καρανάνα, Ε., Κόφα, Ό., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Σοφία και δημιουργικότητα σε χαρισματικούς μαθητές. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 207-226. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27929

Λέξεις κλειδιά: Σοφία, Δημιουργικότητα, Ηγεσία, Ηθικές αξίες, Χαρισματικοί μαθητές

Θεοδωρίτση, Ι., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Χαρισματικότητα και Πολιτισμική Ετερότητα. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 183-205. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27928

Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικότητα, Πολιτισμός, Πολιτισμική ετερότητα, Πολιτισμική ευαισθητοποίηση, Υποεκπροσώπηση

Αντωνίου, Α.Σ., & Ξυπολιτά, Ε. (2021). Επίδραση του Βαθμού Τελειοθηρίας στα Ψυχοσυναισθηματικά και Γνωστικά Χαρακτηριστικά των Παιδιών με Υψηλές Ακαδημαϊκές Επιδόσεις. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 165-181. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27927

Λέξεις κλειδιά: Τελειοθηρία, Σχολική επίδοση, Άγχος, Κατάθλιψη, Στρατηγικές αντιμετώπισης

Αντωνίου, Α.Σ., & Μητσοπούλου, Ε. (2021). Στρατηγικές Διαχείρισης Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης Χαρισματικών και Ταλαντούχων Μαθητών. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 145-163. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27930

Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές, Στρατηγικές διαχείρισης, Στίγμα, Αυτό-αντίληψη

Πλούμπη, Α., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης στα χαρισματικά παιδιά. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 121-143. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27925

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, Χαρισματικά παιδιά, Ευφυΐα, Ενσυναίσθηση

Σελίδες