Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2016

Σιδηρόπουλος, Δ. (2016). Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 46-61. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.9987

Λέξεις κλειδιά: Προσδοκίες μαθητών ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, Μετάβαση στο γυμνάσιο, Ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές παράμετροι λειτουργίας του Γυμνασίου, Μέθοδος θεμελιωμένης θεωρίας

2015

Vouyoukas, K. (2015). Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών πλαισίου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 36-55. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.6

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθησιακές δυσκολίες, Μεταγνωστικές δεξιότητες, Κίνητρα, Aυτοπροσδιορισμός

Akritopoulos, A. (2015). Η σημασία και η χρησιμότητα της ιστορικότητας της ανάγνωσης ενός μυθιστορήματος: Αστραδενή, της Ευγενίας Φακίνου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 78-84. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.8724

Λέξεις κλειδιά: Αστραδενή, Ανάγνωση, Θεωρία της πρόσληψης, Ιστορικότητα της ανάγνωσης, Λογοτεχνικός κανόνας

Liapi, M., & Ackermann, E. (2015). Το παιχνίδι ως καταλύτης στη διαδικασία προσαρμογής των αστροναυτών στις ακραίες συνθήκες διαβίωσης μιας διαστημικής αποστολής. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 85-103. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.8774

Λέξεις κλειδιά: Χώροι διαβίωσης στο διάστημα, Προσαρμογή, Παιχνίδι σε συνθήκες μικροβαρύτητας; Τύποι παιχνιδιού, Αστροναύτες, Παιδιά

Κουρκούτας, Η., & Κοκκιάδη, Μ. (2015). Από τη σχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό στο «ενταξιακό σχολείο». Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8, 56-89. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.9095

Λέξεις κλειδιά: Θυματοποίηση, Εκφοβισμός, Επιπτώσεις εμπλοκής, Στρατηγικές παρέμβασης, Ενταξιακό σχολείο, Ελλαδικός χώρος

Τζοβλά, Ε., & Κούκης, Ν. (2015). Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 88-105. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9822

Λέξεις κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, Γερμανία

Αναστασίου, Α., Ανδρούτσου, Δ., & Γεωργάλας, Π. (2015). Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 106-123. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9823

Λέξεις κλειδιά: Ώρα και ημερομηνία, Αγγλική γραμματική, Διαδίκτυο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μητσαρά, Σ., & Ιορδανίδης, Γ. (2015). Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 57-96. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8848

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση συγκρούσεων, Διευθυντής σχολείου, Εκπαιδευτικοί, Δημοτικά σχολεία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ντολιοπούλου, Ε. (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 97-123. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8849

Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, Παιδική φτώχεια, Πρόληψη, Φτώχια και τρόποι παρέμβασης, Φτώχια και εκπαίδευση

2014

Βίτσου, Μ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 64-72. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17917

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ενσυναίσθηση, Κουκλοθέατρο, Συγκρούσεις

Σελίδες