Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2005

Κόμης, Β., & Παπανδρέου, Μ. (2005). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση: μια κριτική προσέγγιση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 59-75. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18402

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΠΣ, Πληροφορική, ΤΠΕ, Διαθεματικότητα, Αναλυτικό πρόγραμμα, Προσχολική εκπαίδευση

Μαυρικάκη, Ε., Κυρίδης, Α., Τοζακίδου, Κ., & Προύσαλη, Α. (2005). Η ικανότητα των νηπίων να αναγνωρίζουν τα οδικά σήματα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής. Πιλοτική μελέτη. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 76-88. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18403

Λέξεις κλειδιά: Κυκλοφοριακή Αγωγή, Προσχολική εκπαίδευση, Project, Οδικά σήματα

2003

Παπανδρέου, Μ. (2003). Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία στο νηπιαγωγείο: Απλή πρόκληση ή αναγκαιότητα. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 123-135. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18097

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική σκέψη, Προσχολική εκπαίδευση, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, Tεχνολογία

Σουσαμίδου-Καραμπέρη, Α., & Λοΐζου, Λ. (2003). Τα σημασιολογικά πεδία παιδιών ηλικίας 3 έως 9 ετών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 136-154. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18098

Λέξεις κλειδιά: Σημασιολογικά πεδία, Λεξιλόγιο, Ανάπτυξη, Παιδί

Χρηστίδου, Β., & Χατζηνικήτα, Β. (2003). Πως χειρίζονται τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας την αιτιότητα για τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών;. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 197-212. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18127

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική ηλικία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αιτιότητα, Αιτιώδης παράγοντας, Συνθήκη, Θρέψη φυτού, Ανάπτυξη φυτού

Κακανά, Δ., & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραματικές δραστηριότητες των φυσικών επιστημών μέσω της εργασίας σε ομάδες: Η περίπτωση τον μαγνητισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 27-39. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18091

Λέξεις κλειδιά: Βαθμίδες εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Εργασία σε ομάδες, Ομαδοσυνεργατική, Ιδιότητες μαγνητισμού, Διδακτική φυσικών επιστημών

Σελίδες