Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Ράλλη, Α.Μ., Καζάλη, Ε. & Καρατζά, Ε. (2021). Προφορικός λόγος και ψυχοκοινωνική προσαρμογή σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας με διαφορετικά αναπτυξιακά γλωσσικά προφίλ. Ψυχολογία, 26(1), 40-55. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26242

Λέξεις κλειδιά: Αναπτυξιακή, Γλωσσική διαταραχή, Προφορικός λόγος, Τυπική ανάπτυξη, Ψυχοκοινωνική προσαρμογή

Μοκαΐτη, Φ., & Καρούσου, Α. (2021). Η σχέση του λεξιλογικού επιπέδου παιδιών προσχολικής ηλικίας με το ψυχοκοινωνικό τους προφίλ. Ψυχολογία, 26(1), 23-39. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26246

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική ανάπτυξη, Εκφραστικό λεξιλόγιο, Προβλήματα συμπεριφοράς, Προσχολική ηλικία, Συναισθηματική ευεξία, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
Μισαηλίδη, Π., & Σοφία Ορφανίδου, Σ. (2021). Ντροπαλή ιδιοσυγκρασία στην παιδική ηλικία: διερεύνηση του ρόλου της μητρικής νοο-προσήλωσης. Ψυχολογία, 26(1), 13-22. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26243
Λέξεις κλειδιά: Μητέρες, Μητρική νοο-προσήλωση, Νοητικές καταστάσεις, Ντροπαλή ιδιοσυγκρασία, Παιδιά

Μαρκαντωνάτου, Θ.Ε. (2021). Καρλ Πόπερ: Ανάλυση, κριτική και αποδόμηση της μαρξικής θεωρίας – μια περιεκτική ανάλυση της ποπεριανής επίθεσης προς τον «προφήτη» Μαρξ. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 64-73. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28597.  

Λέξεις κλειδιά: Καρλ Πόπερ, Καρλ Μαρξ, Μαρξισμός, Σοσιαλισμός, Καπιταλισμός

Τίφας, Α. (2021). Νοσηλευτική Ηθική Ευθύνη: Μέθοδοι λήψης ηθικών αποφάσεων. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 54-63. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28595.  

Λέξεις κλειδιά: Ηθική, Νοσηλευτική, Ευθύνη, Απόφαση, Μέθοδος

Δρίτσας, Γ. (2021).Από τον «ριζοσπαστικό αριστοκρατισμό» του Nietzsche στον «πρωσικό σοσιαλισμό» του Spengler - Οριακές προσλήψεις της πολιτικής στη Γερμανική πνευματική ζωή. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 42-53. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28594.  

Λέξεις κλειδιά: Γερμανία, Nietzsche, Spengler, Μεγάλη Πολιτική, Αριστοκρατικός ριζοσπαστισμός

Θεοδοσίου, Α. (2021). Ο κινητός και ακίνητος θεός-κόσμος στον Ξενοφάνη. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 33-41. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28593.  

Λέξεις κλειδιά: Ξενοφάνης, Θεός, Κόσμος, Κίνηση, Ακινησία

Μπαρμπαρούσης, Γ.Σ. (2021). Η πολιτική σκέψη των σοφιστών στο έργο του Rousseau. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 28-32. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28591.  

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική φιλοσοφία, Διαφωτισμός, Rousseau, Σοφιστές, Πλάτων

Ζαχαράκης, Μ. (2021). Ο Διαφωτιστής Rousseau και ο Primo De Rivera: η volonté générale στην υπηρεσία του φασισμού; Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 22-27. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28590.  

Λέξεις κλειδιά: Γενική βούληση, Δημοκρατία, Λαϊκισμός, Φασισμός

Μαντζανάς, Μ.Κ. (2021). Πολιτική - ηθική βούληση και Ειμαρμένη στην Αρχαία Ελληνική και στη Βυζαντινή φιλοσοφία με έμφαση στον Πλήθωνα. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 5-21. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28589.  

Λέξεις κλειδιά: Ηθική, Βούληση, Ειμαρμένη, Προκαθορισμός, Καταλογισμός

Σελίδες