Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2011

Μάνεση, Σ. (2011). Η διαθεματικότητα των αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 26-35. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18049

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, Ολιστική προσέγγιση, Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών

2010

Παπαδημητρίου, Σ., & Λιοναράκης, Α. (2010). Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 106-122. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9754

Λέξεις κλειδιά: Προηγμένες τεχνολογίες μάθησης, Καθηγητής σύμβουλος, Μηχανισμός υποστήριξης, Συνεργατική μάθηση, Κοινότητα μάθησης

Γιαγλή, Σ., Γιαγλής, Γ., & Κουτσούμπα, Μ. (2010). Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 92-105. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9753

Λέξεις κλειδιά: Eξ αποστάσεως εκπαίδευση, Aυτονομία στη μάθηση

2009

Ράλλη, Α., Ρούσσος, Π., Καζάλη, Ε., & Κωνσταντοπούλου, Π. (2019). Προσαρμογή, Ψυχομετρικός έλεγχος και Στάθμιση της Κλίμακας Εκτίμησης Προφορικού λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 18-41. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18591

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, Προφορικός λόγος, Χρήση της γλώσσας, Δεξιότητες Γραμματισμού, Προσχολική ηλικία

Hambiaouris, K., Raptis, A., & Rapti, A. (2009). Μία σύνθετη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια ενός υβριδικού – ομαδοσυνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση της δικτυακής τεχνολογίας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 5(1), 88-101. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9699

Λέξεις κλειδιά: Τηλεδιάσκεψη, Τηλεδιδασκαλία, Εικονική τάξη, Τηλεσυνεργασία, Κοινότητα μάθησης, Συνεργατική μάθησης, Ψυχοκοινωνικό κλίμα τάξης, Kοινωνική διευκόλυνση της μάθησης

Zembylas, M., Theodorou, M., & Pavlakis, A. (2009). Συναισθήματα και Διαδικτυακή – εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το Παράδειγμα της Κύπρου. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 5(1), 25-41. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9692

Λέξεις κλειδιά: Συναισθήματα, Διαδικτυακή-εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Έρευνα δράσης, Κύπρος

Koulikourdi, A. (2009). Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: πρόσβαση για όλους. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 5(1), 42-49. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9694

Λέξεις κλειδιά: Distance Learning, People with Disabilities, Libraries, Accessibility

Σιδηροπούλου, Χ. (2009). 'Οταν ο κινηματογράφος πάει σχολείο... Μια παράλληλη ανάγνωση των ταινιών του Φ. Τρυφώ: Τα 400 χτυπήματα & Το Χαρτζιλίκι*. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 9, 126-140. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18088

Λέξεις κλειδιά: Κινηματογράφος, Σχολείο, Παιδική ηλικία, Τρυφώ, Ενηλικίωση, Νέο Κύμα

Θεοδωρίδης, Μ. (2009). Κινηματογράφος και παιδί. Μια απόπειρα χαρτογράφησης του χώρου. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 9, 1-18. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18079

Λέξεις κλειδιά: Kινηματογράφος, Παιδί, Έρευνα, Κινηματογραφική παιδεία

Τσίγκρα, Μ. (2009). Ο «άλλος» της σχολικής τάξης: εκδοχές τον παιδιού-μαθητή στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 9, 108-125. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18087

Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονος κινηματογράφος, Παιδιά, Μαθητές, «Άλλος», Ετερότητα, Σχολείο, Οικογένεια, Χώρος, Χρόνος, Σχέσεις

Σελίδες