Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2009

Κούρτη, Ε. (2009). Ο θαυμαστός καταναλωτικός κόσμος του Γουόλτ Ντίσνεϊ: κινηματογράφος, παιδική ηλικία και εμπορευματοποίηση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 9, 44-62. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18083

Λέξεις κλειδιά: Παιδική ηλικία, Κινηματογράφος, Εμπορευματοποίηση, Παραγωγή ταινιών, Κλασική Disney, Γουόλτ Ντίσνεϊ

Δελβερούδη, Ε. (2009). Το σχολείο, η ιστορία του και ο κινηματογράφος. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 9, 31-43. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18082

Λέξεις κλειδιά: Kινηματογράφος, Ιστορία, Σχολείο

2008

Quan-Baffour, K., & Vambe, M. (2008). Critical issues in the Supervision of Post-Graduate Dissertations in Distance Education Environments. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 7-16. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9728

Λέξεις κλειδιά: Supervision, Distance Education, Post-Graduate, Critical, Dissertation, Context, Dynamic facilitation

Σπανακά, Α. (2008). Μακροχρόνια Έρευνα Δράσης: ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο με την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4(1), 61-71. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9725

Λέξεις κλειδιά: Μακροχρόνια Έρευνα Δράσης, Κριτικό-Διαλεκτικό Ερευνητικό Παράδειγμα, Τριγωνοποίηση, Θεμελιακή Θεωρία

Νικολοπούλου, Κ., & Παπαδοπούλου, Κ. (2008). Παιχνίδι και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 121-139. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18214

Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Προσχολική εκπαίδευση

Κοντογιάννη, Ά. (2008). Τι κι αν λαλεί άλλη γλώσσα ο Αλί; Σενάρια γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικότητας μέσω δράματος. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 73-88. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18205

Λέξεις κλειδιά: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Δρώμενα, Μιμική, Forum Theatre, Θέατρο εικόνων, Γλώσσα, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Πολυγλωσσία, Γλωσσική ευαισθητοποίηση, Γλωσσική μάθηση, Λογοτεχνία, Έκφραση, Επικοινωνία, Bιωματικότητα

Αντωνόπουλος, Κ., Τσιούνη, Π., & Ζαχάρος, Κ. (2008). Επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης σε διαφορετικά πλαίσια συμφραζομένων. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 9-24. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18071

Λέξεις κλειδιά: Mαθηματικές έννοιες, Πρόσθεση, Προσχολική εκπαίδευση

Συκιώτη, Ε., & Κονδύλη, Μ. (2008). Ικανότητες γραφής και ανάγνωσης και η ανάδυση τους στο πλαίσιο διαφοροποιημένων πρακτικών σχολικού γραμματισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 177-196. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18218

Λέξεις κλειδιά: Ικανότητες γραφής, Ικανότητες ανάγνωσης, Νηπιαγωγείο, Πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού

2007

Χανιωτάκης, Ν. (2007). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: η ερώτηση του μαθητή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 206-225. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18232

Λέξεις κλειδιά: Σχολική τάξη, Μαθητές, Υποβολή ερωτήσεων μαθητών

Γιαννικοπούλου, Α. (2007). «Μια φορά και έναν καιρό» Η απεικόνιση τον χρόνου στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 9-25. Doi:https://doi.org/10.12681/icw.18220

Λέξεις κλειδιά: Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, Xρόνος, Eικονογράφηση, Xρονική παρέλευση, Aναχρονίες

Σελίδες