Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2018

Γκαϊνταρτζή, Α. (2018). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, δίγλωσσων μαθητών/τριών και γονέων μεταναστευτικής καταγωγής γύρω από τη διγλωσσία: Μεθοδολογικά ζητήματα και επανεξέταση ερευνητικών δεδομένων. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 83-94. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.15366

Λέξεις κλειδιά: Εθνογραφική έρευνα, Υποκειμενικότητα ερευνητή/τριας, Διγλωσσία, Γλωσσικές αντιλήψεις

Ζήση, Χ., & Γιαβρίμης, Π. (2018). Αξίες εκπαιδευτικών: Απόψεις για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 23-38. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.16354

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί. Δημοκρατία, Θεσμοί

Χειλάκη, Α., & Παπαδοπούλου, Σ. (2018). Εκπαιδευτικά γλωσσικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ: Μία ερευνητική μελέτη. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 11(2), 50-69. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.16120

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, Έρευνα δράσης, Σενάρια διδασκαλίας, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικό Δημοτικό

Πατρινόπουλος, Μ. (2018). Ψηφιακά Σενάρια Φυσικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από την Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ. Παρατηρήσεις από την Εφαρμογή στην Τάξη. Ανοικτή Εκπαίδευση, 14(2), 62-75. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.19005.

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Ψηφιακά σενάρια, Διερεύνηση, Εκπαιδευτική εφαρμογή, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ

Τσαλαγιώργου, Ε., & Βαλσαμίδου, Λ. (2018). Ψηφιακά διδακτικά σενάρια με αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: ένα παράδειγμα από την ψηφιακή πλατφόρμα «Αίσωπος». Ανοικτή Εκπαίδευση, 14(2), 47-61. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.19004.

Λέξεις κλειδιά: Φυσικές επιστήμες, Προσχολική εκπαίδευση, Ψηφιακό διδακτικό σενάριο, Ψηφιακή πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ

Βερβέρης, Α. (2018). Έμφυλα στερεότυπα και καταμερισμός στη Μουσική Εκπαίδευση: Η περίπτωση της διδασκαλίας λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων σε δύο Μουσικά Σχολεία της περιφέρειας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 7(1), 109-120. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.18717

Λέξεις κλειδιά: Έμφυλα στερεότυπα, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Παραδοσιακή μουσική, Μουσικό σχολείο, Μουσική εκπαίδευση

2017

Likomitrou, S., & Avgitidou, S. (2017). Διαλογικές πρακτικές προς μια συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 69-96. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.14361

Λέξεις κλειδιά: Διαλογικές πεποιθήσεις και πρακτικές, Συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση, Συνεργατική έρευνα-δράση, Υποστήριξη επαγγελματικής μάθησης

Ξάνθη, Σ. (2017). Διερεύνηση της λεξιλογικής γλωσσικής ικανότητας σε μαθητές Δ΄- ΣΤ΄ δημοτικού: Μία συγκριτική μελέτη. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 123-141. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.14084

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Λεξιλογική γλωσσική ικανότητα, Γλωσσικές δεξιότητες, Γνωστικοί μηχανισμοί, Υψηλή σχολική επίδοση, Μαθησιακές δυσκολίες

Kofidou, C., Mantzikos, C., Chatzitheodorou, G., Kyparissos, N., & Karali, A. (2017). Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών/ριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 35-68. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.11965

Λέξεις κλειδιά: Eκπαιδευτικοί, Aυτισμός, Στάσεις, Αντιλήψεις, Ενταξιακή εκπαίδευση

Σπυρομήτρος, Α., & Ιορδανίδης, Γ. (2017). Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης και επαγγελματικό άγχος των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: η περίπτωση της περιφέρειας δυτικής Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10(1), 142-186. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.13781

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Επαγγελματικό άγχος εκπαιδευτικών, Επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών, Ερωτηματολόγιο πηγών επαγγελματικής έντασης, Κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών (MBI-Ed)

Σελίδες