Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα

  Η θεματική ενότητα «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές:

  • βιοποικιλότητα,
  • διαχείριση περιβάλλοντος,
  • γειτονιές,
  • βιομηχανία

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικές σχετικές πηγές και συλλογές πληροφορίας είναι οι εκδόσεις ePublishing, ο Πανδέκτης, και το openarchives.gr. Αναλυτική λίστα με όλες τις διαθέσιμες πηγές μπορείτε να βρείτε εδώ.