Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2022

Μίσκας, Ι. (2022). Η πολιτική στην εκπαίδευση των μειονοτήτων στην Γιουγκοσλαβία από το 1949 μέχρι και το 1992: η περίπτωση της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50859). 

Λέξεις κλειδιά: Μαυροβούνιο, Εκπαίδευση, Αλβανική Μειονότητα

Ανδρίκου, Α. (2022). Διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51066). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της ιστορίας, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, Δημόσια ιστορία, Έρευνα

Μηκέ, Π. (2022). Ο ρόλος του εικονογραφημένου βιβλίου χωρίς λέξεις στη διερεύνηση και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51090). 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, Εικόνα, Βιβλίο χωρίς λέξεις, Ημι-πείραμα, Εκπαιδευτική παρέμβαση, Εργαλείο αξιολόγησης C.T.S.E.T.

Τσαμπουράκη, Α. (2022). Οι αντιλήψεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την έννοια του απείρου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51176). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Αντιλήψεις, Άπειρο

Χατζηθεοδωρίδου, Μ. (2022). Η παραγωγή ταινιών από τα παιδιά με τη μέθοδο του project με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής: διερεύνηση των δυνατοτήτων για Κριτικό Γραμματισμό στα Μέσα και κοινωνική παρέμβαση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51089). 

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός γραμματισμός στα μέσα, Κριτική Κινηματογραφική Εκπαίδευση, Κριτική παιδαγωγική, Μέθοδος Project στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής

Τάσση, Χ. (2022). Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και των ομαδικών διαδικασιών ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ψυχολογικής ευζωίας φτωχών προ-εφήβων (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51222). 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχική ανθεκτικότητα, Ψυχολογική ευζωία, Φτώχεια, Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες, Θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις, Ομαδικές διαδικασίες

2021

Γάκης, Κ. (2021). Διερεύνηση φαινομένων σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, ψυχοκοινωνικής επάρκειας και στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων μαθητών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με και χωρίς ΔΕΠ/Υ (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50401). 

Λέξεις κλειδιά: Σχολική και διαδικτυακή θυματοποίηση, Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, Ψυχοκοινωνική επάρκεια, ΔΕΠ-Υ

Περάκης, Ε. (2021). Μια δημόσια ιστορία για την ιστορική εκπαίδευση: η διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50110). 

Λέξεις κλειδιά: Τοπική ιστορία, Δημόσια ιστορία, Ιστορική συνείδηση, Ιστορική σκέψη, Ταυτότητα, Κονστρουκτιβισμός

Εμμανουηλίδου, Μ. (2021). Γραμματισμός στην ξένη γλώσσα μέσω της αξιοποίησης των εικαστικών τεχνών: σχεδιάζοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/ήτριες της Στ' δημοτικού θεμελιωμένο στην πρόταση των κριτικών [πολυ]γραμματισμών (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49721). 

Λέξεις κλειδιά: Γραμματισμός στην ξένη γλώσσα, Αναλυτικό πρόγραμμα, Κριτικοί [πολυ]γραμματισμοί, Έρευνα δράσης, Εικαστικές τέχνες

Λαγού, Α. (2021). Ανάπτυξη εννοιολογικού ολιστικού μοντέλου για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50243). 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Δημοτικό σχολείο, Σχολική βελτίωση, Ενσωμάτωση των ΤΠΕ, Ολιστικό μοντέλο, Διερευνητική παραγοντική ανάλυση, Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση

Σελίδες