Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2012

Πολίτης (Dimitrios Politis), Δ. (2012). Η θέση της Λογοτεχνίας στο Νηπιαγωγείο και οι Προοπτικές του Ρόλου της. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(1), 31-38. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18050

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ρόλος της λογοτεχνίας

Καλογιαννάκης, Μ., & Λαντζάκη, Α. (2012). Διδασκαλία του ηλεκτρισμού στην προσχολική εκπαίδευση: ένα δίλημμα υπό διαπραγμάτευση με χρήση των ΤΠΕ. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(1), 11-21. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18045

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρισμός, Προσχολική εκπαίδευση, ΤΠΕ, Δραστηριότητες

Μάνεση, Σ. (2012). Ο ρόλος των συναισθημάτων στη διδασκαλία και μάθηση: εκπαιδευτικές στρατηγικές για την καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 22-31. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18037

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματικός εγγραμματισμός, Συναισθηματική νοημοσύνη, Συναισθηματική αγωγή, Μεταγνώση, Aυτό-ενημερότητα, Aναστοχαστική σκέψη

Μαγουλιώτης, Α., & Λαμπίτση, Β. (2012). Εικαστική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Νηπιαγωγών Ελλάδας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 11-21. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18036

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική εκπαίδευση, Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγικά τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης

Χατζηγεωργίου, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 56-75. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18042

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Προσεγγίσεις γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο, Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών, ΤΠΕ

Νικολοπούλου, Κ. (2012). Εμπόδια χρήσης του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 45-55. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18040

Λέξεις κλειδιά: Yπολογιστής, Tεχνολογία, Εμπόδια χρήσης υπολογιστή, Νηπιαγωγείο

2011

Apostolidou, A. (2011). Ζητήματα συγκρότησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως γνωστικού πεδίου: Επισκόπηση των επιστημονικών περιοδικών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 36-53. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9767

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικό περιοδικό, Εκπαιδευτική τεχνολογία, Εκπαιδευτικός πολιτισμός, Πρόσβαση, Eπιστημολογική ταυτότητα

Kapravelou, A. (2011). Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 98-117. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9771

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Συμπεριφορισμός, Eποικοδομισμός, Kοινωνιοπολιτισμική θεωρία, Kριτικοχειραφετική θεωρία

Στελλάκης, Ν., & Αποστόλου, Ζ. (2011). Η γωνιά της βιβλιοθήκης και ο έντυπος λόγος στο νηπιαγωγείο: Πρώτη καταγραφή και συζήτηση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 71-87. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18058

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Γραμματισμός, Οργάνωση χώρου, Γωνιά της βιβλιοθήκης, Έντυπος λόγος, Yλικά γραφής

Μότσιου, Ε. (2011). Φαινόμενα λεξικοσημασιακής υποχώρησης στη μητρική / πρώτη γλώσσα δίγλωσσων ομιλητών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 48-57. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18053

Λέξεις κλειδιά: Λεξικοσημασιακές υποχωρήσεις μεταβολές, Διατήρηση λεξιλογίου, Σημασιολογικά πεδία, Συνταγματικές παραδειγματικές σχέσεις, Οργάνωση λεξιλογίου, Δίγλωσσοι ομιλητές

Σελίδες