Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2019

Μουτσινάς, Γ., Ντζιαβίδα, A., & Μαχιά, A. (2019). Το νευροψυχολογικό προφίλ και η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με δυσλεξία μέσω γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών: Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις στην ηλικία των 11 έως και 12 ετών. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12(2), 26-116. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.19000

Λέξεις κλειδιά: Δυσλεξία, Αναγνωστική κατανόηση, Νευροψυχολογικό προφίλ, Γνωστικές και μεταγνωστικές αναγνωστικές στρατηγικές, Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις

Γιατρά, Α., Βενετσάνου, Φ., & Κουτσούμπα, Μ. (2019). Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 163-181. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20870

Λέξεις κλειδιά: Χορός, Κοινωνική νοημοσύνη, Συναισθηματική νοημοσύνη, Παιδιά, Έφηβοι

Δημοπούλου, Ι., & Μαρία Φρούντα, Μ. (2019). Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 129-144. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20214

Λέξεις κλειδιά: Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κύτταρο, Νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών, Διδασκαλία, Σχολικό βιβλίο

Ξάνθη, Σ. (2019). Αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας και γνώσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 92-111. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20614

Λέξεις κλειδιά: Ορθογραφικό έργο καθ’ υπαγόρευση, Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, Ποιοτική ανάλυση λαθών, Ορθογραφική ικανότητα, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χριστακοπούλου, Α., & Αλεξανδρόπουλος, Γ. (2019). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή τουΈρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 41-62. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19440

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λάππα, Χ., Μαντζίκος, Κ., & Παρασκευόπουλος, Σ. (2019). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 1-16. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19473

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Απόψεις εκπαιδευτικών, Ειδική Αγωγή, Αναπηρία, Εργαλείο ειδικής αγωγής

Τζήλου, Γ., & Σοφία Παπαδημητρίου, Σ. (2019). Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(1), 136-159. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.19823

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική Εκπαίδευση, eTwinning, Διδακτική των Μαθηματικών, Τέχνη, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά

Μουζάκης, Χ., Μπινιάρη, Λ., & Παπαδημητρίου, Σ. (2019). Ανοικτή Εκπαίδευση και Πολιτικές για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Σχολική Εκπαίδευση: Μια Συγκριτική Μελέτη. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(2), 144-166. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.22045

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή μάθηση, Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, Εκπαιδευτική Πολιτική, ΤΠΕ στην Ευρώπη

Κανελλόπουλος, Α., & Κουτσούμπα, Ι. (2019). Η Έρευνα για την Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ. Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(2), 54-77. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.21619

Λέξεις κλειδιά: Τηλεδιάσκεψη, Βίντεο, Σύγχρονη επικοινωνία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Επιμόρφωση

2018

Χολέβας, Ν., Αλεξόπουλος, Δ., & Αναστασόπουλος, Ν. (2018). Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση: Ενδεικτικό σχέδιο στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 130-143. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.16126

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διαφοροποιημένη αξιολόγηση, Υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Σελίδες