Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός

Η θεματική ενότητα «Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές:

  • αρχαιολογία,
  • αρχιτεκτονική,
  • κοινωνικές τάξεις στην αρχαιότητα,
  • πολιτική,
  • αρχαίο θέατρο

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικές σχετικές πηγές και συλλογές πληροφορίας είναι οι εκδόσεις ePublishing, ο Πανδέκτης, ο Ήλιος και το openarchives.gr. Αναλυτική λίστα με όλες τις διαθέσιμες πηγές μπορείτε να βρείτε εδώ.