Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2020

Αρμακόλας, Σ.Ι., & Καρφάκη, Ε. (2020). Εξ αποστάσεως συμβουλευτική και κινητοποίηση μέσω βίντεο-παρεμβάσεων στο πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 128-141. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.23150.

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Βίντεο, Εξ αποστάσεως συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσανατολισμός, Κινητοποίηση, Οικονομία και Διοίκηση

Θεοδωρίτση, Δ., & Καλογρίδη, Σ.Σ. (2020). Η επιμόρφωση ως παράγοντας επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 110-127. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25555

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 20-48. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25506

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική Δημιουργικότητα, Διερευνητική Μάθηση

Μαργαρίτης, Γ. (2020). Επαυξημένη πραγματικότητα και σχολικό έντυπο. Μία μελέτη περίπτωσης. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24404

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Σχολικό εγχειρίδιο, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής, Αλληλεπίδραση, Φορητές συσκευές

Λαμπροπούλου, Α. (2020). Η αξιοποίηση της 3D σχεδίασης και της φωτογραμμετρίας στη δημιουργία παιγνιωδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24396

Λέξεις κλειδιά: Φωτογραμμετρία, 3D σχεδίαση, gamification, game assets, Λαϊκή Τέχνη, Πολιτιστική Κληρονομιά

Χατζής, Α., Ινδοπούλου, Ν., & Σοφός, Α. (2020). To μουσικό βίντεο «Απόκληρος1» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi: https://doi.org/10.12681/afimec.24402

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική ταινία, Μουσικό Βίντεο, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ασυνόδευτα Ανήλικα

Αναγνωστοπούλου, A. (2020). Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.). Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi: https://doi.org/10.12681/afimec.24406

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Βιογραφία Κωνσταντίνος Καραμανλής

Αντωνοπούλου, Α., Κουβαβά, Σ., & Νικολακοπούλου, Μ. (2020). Αντιλήψεις παιδιών για την ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων στη σχολική τάξη και τα κίνητρά τους για μάθηση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 9(1), 1-21. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.22080

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχέσεις με συνομηλίκους, Σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, Αντιλήψεις παιδιών, Κίνητρα μάθησης

2019

Γρηγορόπουλος, H.N. (2019). Άνδρες παιδαγωγοί σε παιδικούς σταθμούς: Αντιλήψεις για το ρόλο και την απουσία τους. Μια ποιοτική προσέγγιση. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 42-57. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.19006.

Λέξεις κλειδιά: Δομές προσχολικής αγωγής, Κοινωνική ταυτότητα φύλου, Κοινωνικά στερεότυπα, Ποιοτική μελέτη

Αϊβαζίδης, Δ.Ι., Βενετσάνου, Φ., Αγγελούσης, Ν., & Καμπάς, Α. (2019). Tο πρόγραμμα «ΠΕΡΠΑΤΑ»: Φυσική Δραστηριότητα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 6-17. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18404

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα παρέμβασης, Προσχολική ηλικία, Βηματόμετρα

Σελίδες