Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Κούριας, Σ. (2021). Εκπαιδευτική ρομποτική και ανάπτυξη χωρικής σκέψης: ένα διδακτικό πείραμα με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 17, 6-23. Doi: https://doi.org/10.12681/enedim.24621

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική ρομποτική, Χωρικές δεξιότητες, ΤΠΕ

Ρίζος, Ι. (2021). Ποίηση και διδασκαλία των μαθηματικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 17, 45-59. Doi: https://doi.org/10.12681/enedim.24460

Λέξεις κλειδιά: Ιστορία των μαθηματικών, Ποίηση, Χαϊκού, Λογοτεχνία με μαθηματικό περιεχόμενο

Δακορώνια, Ε., & Αναστασάκης, Μ. (2021). Τί είδους γεωμετρική γνώση προωθούν οι εικόνες στα σχολικά βιβλία γεωμετρίας από το 1975 μέχρι σήμερα; Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 17, 24-44. Doi: https://doi.org/10.12681/enedim.22501

Λέξεις κλειδιά: Γεωμετρία, Σχολικά εγχειρίδια, Εικόνες, Ανθρωπολογική θεωρία της διδακτικής

Πετρά, Β. (2021). Η ευθύνη του μαθητή ως πολίτη: έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 205-215. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.24415.

Λέξεις κλειδιά: Σύγχρονη-ασύγχρονη εκπαίδευση, Αλληλεπίδραση, Ευθύνη, Πολίτης, Δημιουργική μάθηση

Λυμπέρη, Θ. (2021). Τα έργα Τέχνης «συνομιλούν»-Φάκελος Υλικού Λογοτεχνίας A conversation between artcrafts-Portfolio of Greek Literature. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 194-204. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.24447.

Λέξεις κλειδιά: Συνεξέταση γλώσσας λογοτεχνίας, Πολυτροπικά κείμενα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Πατιώ, Μ. (2021). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία της Μουσικής στην εποχή «Μένουμε Σπίτι»: Μια πρώτη προσέγγιση στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Distance learning of Music, in the era of "Staying Home": A first approach at the Experimental School of the University of Thessaloniki. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 137-151. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.24290.

Λέξεις κλειδιά: Μεταμόρφωση διδακτικών σεναρίων μέσω της τεχνολογίας, Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, Κονεκτιβισμός, Ψηφιακός γραμματισμός στη μουσική, Τ.Π.Ε.

Γύφτουλα, Γ., & Πολυχρονάκης, Γ. (2021). Πρόταση για αποτίμηση και αξιοποίηση της εμπειρίας επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα πλαίσια του Δημοκρατικού Σχολείου. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 116-136. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.23884.

Λέξεις κλειδιά: Επείγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, Δημοκρατικό σχολείο, Ψηφιακή ετοιμότητα, Αυτονομία, Αυτοδιαχείριση, Ενδοσχολική επιμόρφωση

Καραμεσούτη, Π. (2021). Σχεδιασμός συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι δυνατότητες εφαρμογής της πολυμορφικότητας στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 80-91. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.24672.

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αυτόνομη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πολυμορφικότητα, Εκπαιδευτικό υλικό, Παιδαγωγικό υλικό, Σύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, Ενεργητική συμμετοχή

Ευαγγέλου, Φ. (2021). Οι απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου από την εφαρμογή της εξ αποστάσεως – σύγχρονης και ασύγχρονης –εκπαίδευσης την περίοδο του Covid-19. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 23-40. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25427.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικο, Απόψεις, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Περιφέρεια Ηπείρου, covid -19

Τζήλου, Γ., & Παπαδημητρίου, Σ. (2021). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία: Μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης των περιβαλλόντων Webex και e-Class την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 6-22. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25412.

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Webex, e-Class, Ρόλος γονέων, Δυσκολίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σελίδες