Γεωμετρία

Τί είδους γεωμετρική γνώση προωθούν οι εικόνες στα σχολικά βιβλία γεωμετρίας από το 1975 μέχρι σήμερα;

Δακορώνια, Ε., & Αναστασάκης, Μ. (2021). Τί είδους γεωμετρική γνώση προωθούν οι εικόνες στα σχολικά βιβλία γεωμετρίας από το 1975 μέχρι σήμερα; Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 17, 24-44. Doi: https://doi.org/10.12681/enedim.22501

Διερεύνηση γεωμετρικών γνώσεων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες

Παπαδάμ, Μ., & Αγαλιώτης, Ι. (2021). Διερεύνηση γεωμετρικών γνώσεων μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ψυχολογία, 26(1), 135-151. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26234

Η Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στο γυμνάσιο: η σχέση τους με τα κίνητρα επίτευξης και την επίδοση των μαθητών

Διαμαντοπούλου, Δ., & Καλογεροπούλου, Ζ. (2018). Η Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στο γυμνάσιο: η σχέση τους με τα κίνητρα επίτευξης και την επίδοση των μαθητών. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2669

Εγγραφή στο RSS - Γεωμετρία