Θεματικές Ενότητες

Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Η θεματική ενότητα «Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές: μουσική, χορό, τέχνες, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, γλώσσα Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικές σχετικές...
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Η θεματική ενότητα «Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές: αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, κοινωνικές τάξεις στην αρχαιότητα, πολιτική, αρχαίο θέατρο Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
  Η θεματική ενότητα «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα», περιλαμβάνει περιεχόμενο από τις ακόλουθες ενδεικτικές (υπο)περιοχές: βιοποικιλότητα, διαχείριση περιβάλλοντος, γειτονιές, βιομηχανία Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικές...