Δυσλεξία

Διγλωσσία και Δυσλεξία: Προκλήσεις και Υποστηρικτικές Πρακτικές

Βλάχου, Κ. (2020). Διγλωσσία και Δυσλεξία: Προκλήσεις και Υποστηρικτικές Πρακτικές. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 13-23. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3364

Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: ομοιότητες και διαφορές

Διακογιώργη, Κ., Φιλιππάτου, Δ., Ράλλη, Α.Μ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., & Δημητροπούλου, Π. (2021). Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία: ομοιότητες και διαφορές. Ψυχολογία, 26(1), 102-120. Doi: https://doi.org/10.12681/psy_hps.26251

Το νευροψυχολογικό προφίλ και η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με δυσλεξία μέσω γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών: Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις στην ηλικία των 11 έως και 12 ετών

Μουτσινάς, Γ., Ντζιαβίδα, A., & Μαχιά, A. (2019). Το νευροψυχολογικό προφίλ και η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με δυσλεξία μέσω γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών: Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις στην ηλικία των 11 έως και 12 ετών. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 12(2), 26-116. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.19000

Εγγραφή στο RSS - Δυσλεξία