Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2014

Ευαγγέλου, Ι., & Κακανά, Δ. (2014). Βελτιώνοντας το κλίμα της τάξης: Μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης όπου αναδεικνύονται σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 121-133. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17921

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα της τάξης, Έρευνα δράσης, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Εκπαιδευτικό στυλ

Κοκοζίδου, Α., & Γώτη, Ε. (2014). Η απώλεια στη ζωή του παιδιού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 188-199. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17935

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Διαχείριση συναισθημάτων, Απώλεια, Παιδί

Κουρμούση, Ν. (2014). Προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας/ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Ιστορία και εξέλιξη, περιεχόμενο, βιολογικό υπόβαθρο και πολιτικό πλαίσιο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 231-240. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17944

Λέξεις κλειδιά: Σχολικά προγράμματα πρόληψης, Προγράμματα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, Προγράμματα ‘Εκπαίδευσης Χαρακτήρα’

Κουράκη, Χ., & Βορύλλα, Β. (2014). Η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη (citizenship) μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έμφαση σε κείμενα παιδικής λογοτεχνίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 219-230. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17941

Λέξεις κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Πολιτειότητα

Κρικλάνη, Μ., Τζοβάρα, Ν., Τσαπάρα, Μ., Μεϊμάρης, Μ., & Γκούσκος, Δ. (2014). «Ε-motions» Παρέμβαση με την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών για την συναισθηματική ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 255-260. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17955

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Συναισθήματα, Ψηφιακά παιχνίδια

Κωνσταντίνου, Ι. (2014). «Βλέποντας τηλεόραση» Σχέσεις εξουσίας στον οικιακό και εξω-οικιακό χώρο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 261-267. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17957

Λέξεις κλειδιά: Κατανάλωση, Οικιακή τελετουργία, Ανθρωπολογία των μέσων, Επιτόπια έρευνα, Σχέσεις εξουσίας, Eγγύτητα, Aποφυγή

Μεσσάρης, Δ., Παραμυθιώτου, Μ., Θάνου, Α., Σακελλαρίου, Μ., Φοράδη, Ε., Φρέρη, Ρ., Παπατσίμπα, Β., & Πάντζιου, Ν. (2014). Τα μυστικά του ουράνου τόξου: Ένα πρόγραμμα καθολικής παρέμβασης για τη διαχείριση της ενδοσχολικής βίας σε προσχολικά περιβάλλοντα. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 309-317. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17974

Λέξεις κλειδιά: Ενδοσχολική βία, Παρεμβατικό πρόγραμμα, Διαχείριση συναισθημάτων, Διαμόρφωση ομάδων, Συνεργασία

Παπανικολάου, Α., Φλωρεντίν, Ν., & Πλιόγκου, Β. (2014). Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με διάγνωση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ.: Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αυτοεκτίμηση, κοινωνικοποίηση και το ρόλο της συμβουλευτικής παρέμβασης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 401-409. Doi:https://doi.org/10.12681/icw.17990

Λέξεις κλειδιά: Aυτοεκτίμηση, Kοινωνικοποίηση, Συμβουλευτική ψυχολογία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Απόψεις εκπαιδευτικών

Χαρούμενου, Ζ., Σούλης, Σ. (2014). Ευαισθητοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας σε ζητήματα αναπηρίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 543-551. Doi:https://doi.org/10.12681/icw.18006

Λέξεις κλειδιά: Συνεκπαίδευση, Ειδική εκπαίδευση, Αναπηρία, Ευαισθητοποίηση, Προσχολική ηλικία

2013

Ρούβαλη, Α., & Ρήγα, Β. (2013). Η προσέγγιση του «Μωσαϊκού»: ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο στην ελληνική προσχολική εκπαίδευση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 12, 65-79. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18034

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική ηλικία, Παιδί-ερευνητής, Φωνή του παιδιού, Ακρόαση του παιδιού, Παιχνίδι

Σελίδες