Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2015

Liapi, M., & Ackermann, E. (2015). Το παιχνίδι ως καταλύτης στη διαδικασία προσαρμογής των αστροναυτών στις ακραίες συνθήκες διαβίωσης μιας διαστημικής αποστολής. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 85-103. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.8774

Λέξεις κλειδιά: Χώροι διαβίωσης στο διάστημα, Προσαρμογή, Παιχνίδι σε συνθήκες μικροβαρύτητας; Τύποι παιχνιδιού, Αστροναύτες, Παιδιά

Κουρκούτας, Η., & Κοκκιάδη, Μ. (2015). Από τη σχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό στο «ενταξιακό σχολείο». Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8, 56-89. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.9095

Λέξεις κλειδιά: Θυματοποίηση, Εκφοβισμός, Επιπτώσεις εμπλοκής, Στρατηγικές παρέμβασης, Ενταξιακό σχολείο, Ελλαδικός χώρος

Τζοβλά, Ε., & Κούκης, Ν. (2015). Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 88-105. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9822

Λέξεις κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, Γερμανία

Αναστασίου, Α., Ανδρούτσου, Δ., & Γεωργάλας, Π. (2015). Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 106-123. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9823

Λέξεις κλειδιά: Ώρα και ημερομηνία, Αγγλική γραμματική, Διαδίκτυο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μητσαρά, Σ., & Ιορδανίδης, Γ. (2015). Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 57-96. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8848

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση συγκρούσεων, Διευθυντής σχολείου, Εκπαιδευτικοί, Δημοτικά σχολεία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ντολιοπούλου, Ε. (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 97-123. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8849

Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, Παιδική φτώχεια, Πρόληψη, Φτώχια και τρόποι παρέμβασης, Φτώχια και εκπαίδευση

2014

Βίτσου, Μ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 64-72. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17917

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ενσυναίσθηση, Κουκλοθέατρο, Συγκρούσεις

Ευαγγέλου, Ι., & Κακανά, Δ. (2014). Βελτιώνοντας το κλίμα της τάξης: Μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης όπου αναδεικνύονται σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 121-133. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17921

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα της τάξης, Έρευνα δράσης, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Εκπαιδευτικό στυλ

Κοκοζίδου, Α., & Γώτη, Ε. (2014). Η απώλεια στη ζωή του παιδιού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 188-199. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17935

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Διαχείριση συναισθημάτων, Απώλεια, Παιδί

Κουρμούση, Ν. (2014). Προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας/ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Ιστορία και εξέλιξη, περιεχόμενο, βιολογικό υπόβαθρο και πολιτικό πλαίσιο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 231-240. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17944

Λέξεις κλειδιά: Σχολικά προγράμματα πρόληψης, Προγράμματα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, Προγράμματα ‘Εκπαίδευσης Χαρακτήρα’

Σελίδες