Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Σωτηράκη, Κ., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). H Επαγγελματική Συμβουλευτική των Χαρισματικών Μαθητών: Όταν το Ταλέντο γίνεται Δίλημμα. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 101-120. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27917

Λέξεις κλειδιά: Συμβουλευτική υποστήριξη, Χαρισματικοί μαθητές, Διαφορετικότητα, Επαγγελματική ανάπτυξη, Επαγγελματικός προσανατολισμός

Παππά, Μ., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Εκπαιδευτικές στρατηγικές σε χαρισματικά παιδιά: Mια συγκριτική μελέτη σε Αυστραλία, Ουγγαρία, Ρωσία και Ελλάδα. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 83-100. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27917

Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικά παιδιά, Εκπαιδευτικές στρατηγικές, Aυστραλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Ελλάδα

Ντόφη, Β., Νιαστή, Κ., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Ο Ρόλος των Βιολογικών και Γενετικών Παραγόντων στο Επίπεδο της Ευφυΐας. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 57-81. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27909

Λέξεις κλειδιά: Νοημοσύνη, Βιολογικοί παράγοντες, Κληρονομικότητα, Αλκοόλ, Εξωσωματική γονιμοποίηση

Ξυπολιτά, Ε., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Αίτια που Οδηγούν στην Υποεπίδοση των Χαρισματικών Παιδιών. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 33-56. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27907

Λέξεις κλειδιά: Υποεπίδοση, Χαρισματικά παιδιά, Αιτιολογικοί παράγοντες, Υποστηρικτικό πλαίσιο

Μητσοπούλου, E., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). «Παιδιά-Θαύματα» με Εξαιρετικά Υψηλό Δείκτη Νοημοσύνης. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 15-32. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27903

Λέξεις κλειδιά: Εξαιρετικά χαρισματικά παιδιά, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, Κοινωνική ανάπτυξη

2020

Αρμακόλας, Σ.Ι., & Καρφάκη, Ε. (2020). Εξ αποστάσεως συμβουλευτική και κινητοποίηση μέσω βίντεο-παρεμβάσεων στο πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 128-141. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.23150.

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Βίντεο, Εξ αποστάσεως συμβουλευτική, Επαγγελματικός προσανατολισμός, Κινητοποίηση, Οικονομία και Διοίκηση

Θεοδωρίτση, Δ., & Καλογρίδη, Σ.Σ. (2020). Η επιμόρφωση ως παράγοντας επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: Η περίπτωση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 110-127. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25555

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Επαγγελματική ανάπτυξη, προσωπική ανάπτυξη, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Αναστασιάδης, Π. (2020). Η Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή του Κορωνοϊού COVID-19: το παράδειγμα της Ελλάδας και η πρόκληση της μετάβασης στο «Ανοιχτό Σχολείο της Διερευνητικής Μάθησης, της Συνεργατικής Δημιουργικότητας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Ανοικτή Εκπαίδευση, 16(2), 20-48. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.25506

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική Δημιουργικότητα, Διερευνητική Μάθηση

Μαργαρίτης, Γ. (2020). Επαυξημένη πραγματικότητα και σχολικό έντυπο. Μία μελέτη περίπτωσης. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24404

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Σχολικό εγχειρίδιο, Εκπαίδευση, Ανάπτυξη εκπαιδευτικής εφαρμογής, Αλληλεπίδραση, Φορητές συσκευές

Λαμπροπούλου, Α. (2020). Η αξιοποίηση της 3D σχεδίασης και της φωτογραμμετρίας στη δημιουργία παιγνιωδών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Animation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό, 1(1). Doi:https://doi.org/10.12681/afimec.24396

Λέξεις κλειδιά: Φωτογραμμετρία, 3D σχεδίαση, gamification, game assets, Λαϊκή Τέχνη, Πολιτιστική Κληρονομιά

Σελίδες