Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2017

Καμπύλης, Ν. (2017). Εφαρμογή και αξιολόγηση του μαθήματος με τίτλο «Μαθαίνω πως να μαθαίνω να αθλούμαι» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός ομίλου αριστείας στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πατρών. Ανοικτή Εκπαίδευση, 13(1), 38-53. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.13911.

Λέξεις κλειδιά: Φυσική αγωγή, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό υλικό, Ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, Γραπτές εργασίες, Επικοινωνία

Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ., & Κουτσούμπα, Μ. (2017). Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού. Ανοικτή Εκπαίδευση, 13(1), 26-37. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.13975.

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανεστραμμένη τάξη, Μαθηματικά, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαστροκούκου, Α., & Φωκίδης, Ε. (2017). Οι ταμπλέτες στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού σε μαθητές δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 161-178. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.13811

Λέξεις κλειδιά: Tablets, Κινητές εφαρμογές, Επαυξημένη πραγματικότητα, Αναπνευστικό σύστημα, Κυκλοφορικό σύστημα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Παπαδάκης, Α., Φωκίδης, Ε., Κούρτη-Καζούλλη, Β., & Δάρρα, Μ. (2017). Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 6(1), 18-31. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.11465

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γλώσσα, Μαθηματικά, Μαθητές δημοτικού, Μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

2016

Birbili, M. (2016). Εκπαιδευτικοί και σύγχρονο παιχνίδι: Η περίπτωση των παιχνιδιών της μαζικής κουλτούρας. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 35-51. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10509

Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, Μαζική κουλτούρα, Προσχολική εκπαίδευση, Mέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης

Mortaki, S., & Blioumi, A. (2016). Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 103-117. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10028

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματική μάθηση, Ανακάλυψη, Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Kakana, D., Garagouni-Areou, F., Theodosiou, S., Manoli, P., Mavidou, A., Roussi-Vergou, C., Chatzopoulou, K., Αndroussou, Α., Avgitidou, S., & Tsafos, V. (2016). Το Πρόγραμμα TOCSIN: διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 78-102. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10535

Λέξεις κλειδιά: Oικονομική κρίση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Επιπτώσεις φτώχειας, ΧΜ - ΕΟΧ

Κάμτσιος, Σ., & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9(1), 40-87. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.10277

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, Έλληνες εκπαιδευτικοί, Στρεσογόνα ερεθίσματα, Οικονομική κρίση

Γιασιράνης, Σ., & Σοφός, Α. (2016). Παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της ενότητας «Αναπαράσταση της πληροφορίας στον υπολογιστή» στο Γυμνάσιο. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 122-142. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.10866.

Λέξεις κλειδιά: Επαυξημένη πραγματικότητα, Web, Ροή, Υπολογιστές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δουκάκης, Σ., & Μιχαλοπούλου, Γ. (2016). Η ένταξη προγραμμάτων e-tutoring στην ελληνική σχολική εκπαίδευση. Το Pierce e-tutoring online program. Αποτίμηση της λειτουργίας του. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 143-165. Doi: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/10867.

Λέξεις κλειδιά: E-tutoring, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά, Αρχαία ελληνική γλώσσα, Φυσική

Σελίδες