Οι Περιπέτειες του Πινόκιο

Οι περιπέτειες της μετάφρασης στις "Περιπέτειες του Πινόκιο"

Drosopulos, Μ., & Gavriilidis, S. (2019). Οι περιπέτειες της μετάφρασης στις "Περιπέτειες του Πινόκιο". Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 5, 99-114. Doi:https://doi.org/10.12681/dial.16362

Εγγραφή στο RSS - Οι Περιπέτειες του Πινόκιο