Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2007

Θωίδης, Ι. (2007). Εμψύχωση: Κοινωνικοπολιτιστική, κοινωνικοεκπαιδευτική δράση στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 41-58. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18222

Λέξεις κλειδιά: Σχολείο, Εμψύχωση, Εμψυχωτής, Ελεύθερος χρόνος

Νικολακοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2007). Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 101-122. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18226

Λέξεις κλειδιά: Παιδί, Θάνατος, Συναισθηματικές αντιδράσεις, Παραμύθι

2005

Ρεκαλίδου, Γ., & Αλιμπάκη, Κ. (2005). Η θεμελίωση της κυριαρχίας χεριού-ματιού και η σχέση της με τη γραφοκινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 131-145. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18410

Λέξεις κλειδιά: Κυριαρχία χεριού, Κυριαρχία ματιού, Γραφοκινητική ικανότητα, Προσχολική ηλικία

Ζαφειροπούλου, Μ., Ζησάκη, Κ., & Παππά, Ε. (2005). Παρώθηση και στάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλωσσάς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 44-58. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18401

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική ηλικία, Αγγλική γλώσσα, Εκμάθηση αγγλικής, Ξένη γλώσσα

Κόμης, Β., & Παπανδρέου, Μ. (2005). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση: μια κριτική προσέγγιση του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 59-75. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18402

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΠΣ, Πληροφορική, ΤΠΕ, Διαθεματικότητα, Αναλυτικό πρόγραμμα, Προσχολική εκπαίδευση

Μαυρικάκη, Ε., Κυρίδης, Α., Τοζακίδου, Κ., & Προύσαλη, Α. (2005). Η ικανότητα των νηπίων να αναγνωρίζουν τα οδικά σήματα και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής. Πιλοτική μελέτη. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 76-88. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18403

Λέξεις κλειδιά: Κυκλοφοριακή Αγωγή, Προσχολική εκπαίδευση, Project, Οδικά σήματα

2003

Παπανδρέου, Μ. (2003). Μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία στο νηπιαγωγείο: Απλή πρόκληση ή αναγκαιότητα. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 123-135. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18097

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονική σκέψη, Προσχολική εκπαίδευση, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες, Tεχνολογία

Σουσαμίδου-Καραμπέρη, Α., & Λοΐζου, Λ. (2003). Τα σημασιολογικά πεδία παιδιών ηλικίας 3 έως 9 ετών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 136-154. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18098

Λέξεις κλειδιά: Σημασιολογικά πεδία, Λεξιλόγιο, Ανάπτυξη, Παιδί

Χρηστίδου, Β., & Χατζηνικήτα, Β. (2003). Πως χειρίζονται τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας την αιτιότητα για τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών;. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 197-212. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18127

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική ηλικία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αιτιότητα, Αιτιώδης παράγοντας, Συνθήκη, Θρέψη φυτού, Ανάπτυξη φυτού

Κακανά, Δ., & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραματικές δραστηριότητες των φυσικών επιστημών μέσω της εργασίας σε ομάδες: Η περίπτωση τον μαγνητισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 5, 27-39. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18091

Λέξεις κλειδιά: Βαθμίδες εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Εργασία σε ομάδες, Ομαδοσυνεργατική, Ιδιότητες μαγνητισμού, Διδακτική φυσικών επιστημών

Σελίδες