Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2016

Σκουλαρίδου, Ε., & Μαυροειδής, Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο. Ανοικτή Εκπαίδευση, 12(2), 56-72. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.10862.

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ακαδημαϊκή επίδοση, Ικανοποίηση, Μαθησιακά αντικείμενα, Αποθετήριο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Αυγητίδου, Σ., Κομίνια, Ε., Λυκομήτρου, Σ., Αλεξίου, Β., Ανδρούσου, Α., Κακανά, Δ., Τσάφος, Β., & Κουσαξίδης, Κ. (2016). Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 172-185. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.10784

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικές ανισότητες, Κοινωνικο-οικονομική κρίση, Απόψεις διευθυντών και προϊσταμένων, Εκπαιδευτικές πρακτικές, Ποιοτική έρευνα

Αλεξοπούλου, Ε., & Ευθυμία Πεντέρη, Ε. (2016). Απόψεις παιδιών Ρομά πρωτοσχολικής ηλικίας και των μητέρων τους για τη σχολική εμπειρία και τη σημασία της εκπαίδευσης: Η περίπτωση του οικισμού Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 129-147. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.10440

Λέξεις κλειδιά: Ρομά, Οικισμός Αγίας Σοφίας, Απόψεις παιδιών για την εκπαίδευση, Πεποιθήσεις μητέρων για την εκπαίδευση, Δημοτικό σχολείο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σιδηρόπουλος, Δ. (2016). Προσδοκίες μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου αναφορικά με τη φοίτηση και μετάβασή τους στο Γυμνάσιο. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5(1), 46-61. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.9987

Λέξεις κλειδιά: Προσδοκίες μαθητών ΣΤ΄ τάξης δημοτικού σχολείου, Μετάβαση στο γυμνάσιο, Ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές παράμετροι λειτουργίας του Γυμνασίου, Μέθοδος θεμελιωμένης θεωρίας

2015

Vouyoukas, K. (2015). Η διακρίβωση του αυτοπροσδιορισμού μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες: η συμβολή των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων και των ευκαιριών πλαισίου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 36-55. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.6

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθησιακές δυσκολίες, Μεταγνωστικές δεξιότητες, Κίνητρα, Aυτοπροσδιορισμός

Akritopoulos, A. (2015). Η σημασία και η χρησιμότητα της ιστορικότητας της ανάγνωσης ενός μυθιστορήματος: Αστραδενή, της Ευγενίας Φακίνου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 78-84. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.8724

Λέξεις κλειδιά: Αστραδενή, Ανάγνωση, Θεωρία της πρόσληψης, Ιστορικότητα της ανάγνωσης, Λογοτεχνικός κανόνας

Liapi, M., & Ackermann, E. (2015). Το παιχνίδι ως καταλύτης στη διαδικασία προσαρμογής των αστροναυτών στις ακραίες συνθήκες διαβίωσης μιας διαστημικής αποστολής. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 1, 85-103. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.8774

Λέξεις κλειδιά: Χώροι διαβίωσης στο διάστημα, Προσαρμογή, Παιχνίδι σε συνθήκες μικροβαρύτητας; Τύποι παιχνιδιού, Αστροναύτες, Παιδιά

Κουρκούτας, Η., & Κοκκιάδη, Μ. (2015). Από τη σχολική βία και τον ενδοσχολικό εκφοβισμό στο «ενταξιακό σχολείο». Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 8, 56-89. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.9095

Λέξεις κλειδιά: Θυματοποίηση, Εκφοβισμός, Επιπτώσεις εμπλοκής, Στρατηγικές παρέμβασης, Ενταξιακό σχολείο, Ελλαδικός χώρος

Τζοβλά, Ε., & Κούκης, Ν. (2015). Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 88-105. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9822

Λέξεις κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση, Γερμανία

Αναστασίου, Α., Ανδρούτσου, Δ., & Γεωργάλας, Π. (2015). Η δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία θεμάτων της αγγλικής γραμματικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 106-123. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9823

Λέξεις κλειδιά: Ώρα και ημερομηνία, Αγγλική γραμματική, Διαδίκτυο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σελίδες