Κίνητρα μάθησης

Αντιλήψεις παιδιών για την ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων στη σχολική τάξη και τα κίνητρά τους για μάθηση

Αντωνοπούλου, Α., Κουβαβά, Σ., & Νικολακοπούλου, Μ. (2020). Αντιλήψεις παιδιών για την ποιότητα των διαπροσωπικών τους σχέσεων στη σχολική τάξη και τα κίνητρά τους για μάθηση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 9(1), 1-21. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.22080

Εγγραφή στο RSS - Κίνητρα μάθησης