Αυτονομία

Πρόταση για αποτίμηση και αξιοποίηση της εμπειρίας επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα πλαίσια του Δημοκρατικού Σχολείου

Γύφτουλα, Γ., & Πολυχρονάκης, Γ. (2021). Πρόταση για αποτίμηση και αξιοποίηση της εμπειρίας επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα πλαίσια του Δημοκρατικού Σχολείου. Ανοικτή Εκπαίδευση, 17(2), 116-136. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.23884.

Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου

Παπανικολάου, Β. (2021). Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50172). 

Εγγραφή στο RSS - Αυτονομία