Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2019

Γαλάνης, Π. (2019). ΤΠΕ και ελληνική δημόσια εκπαίδευση: απάντηση στις προκλήσεις της ύστερης νεωτερικότητας ή φαύλος κύκλος; Μια πιθανή εξήγηση της παραμέλησης χρήσης τους στο σύγχρονο σχολείο, ως απόρροιας νομικών αγκυλώσεων και διοικητικής αρρυθμίας. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1453

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Διοικητική πράξη, ΕΕ, Οργανωτική κουλτούρα, Δημόσια εκπαίδευση

Μουσούλη, Ο., Παντόπουλος, Φ., & Σταμούλης, Γ. (2019). Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο των ΤΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: το παράδειγμα του γλωσσικού μαθήματος της Έκθεσης. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1567

Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ, Νεοελληνική Γλώσσα, Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Στρίντζη, Ε., & Αρβανιτάκη, Μ. (2019). Διδακτική πρόταση: Ανίχνευση στερεοτύπων και ανάπτυξη θετικών στάσεων με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1562

Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμικότητα, Στερεότυπα, Στάσεις, Πρόσφυγες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΤΠΕ

Ζάχρου, Μ. (2019). Η επίδραση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1579

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Διοίκηση και διαχείριση σχολικών μονάδων, Μετασχηματιστική ηγεσία, Ηλεκτρονική ηγεσία

Ζησίμου, Ε., Νιώρας, Α., & Καλοβρέκτης, Κ. (2019). Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1527

Λέξεις κλειδιά: ΑεξΑΕ, Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Εκπαιδευτική αξιοποίηση, Ηλεκτρονική μάθηση

Δήμου, Α. & Καριώτης, Σ. (2019). Η σημασία της εισαγωγής της Γεωπληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1517

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γεωπληροφορική, Εκπαιδευτική διαδικασία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Καλαντζής, Γ., & Τσιχουρίδης, Χ. (2019). Το S.T.E.M. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως δυνητικός παράγων ανάπτυξης στην οικονομία: Επισκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1544

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, STEM, Οικονομία, Ανάπτυξη

Τσιλέμου, E. (2019). Οι Νέες Τεχνολογίες (ΤΠΕ) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση των Δημοτικών Σχολείων της Π.Ε. Ευβοίας, στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/issue/view/100/showToc

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Απογραφική έρευνα, Π.Ε. Εύβοιας

2018

Δρεμέτσικα, Β. (2018). Συγκλίσεις και αποκλίσεις των θεωριών των Piaget, Vygotsky και Επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2670

Λέξεις κλειδιά: Γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, Piaget, Vygotsky, Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών

Διαμαντοπούλου, Δ., & Καλογεροπούλου, Ζ. (2018). Η Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της γεωμετρίας στο γυμνάσιο: η σχέση τους με τα κίνητρα επίτευξης και την επίδοση των μαθητών. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2669

Λέξεις κλειδιά: Κίνητρα, Κόστος, Γεωμετρία, Επίδοση, Τεχνολογία, Μαθητές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Νέα Μηχανιώνα

Σελίδες