Γεωπληροφορική

Η σημασία της εισαγωγής της Γεωπληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δήμου, Α. & Καριώτης, Σ. (2019). Η σημασία της εισαγωγής της Γεωπληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1517

Εγγραφή στο RSS - Γεωπληροφορική