Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών

Συγκλίσεις και αποκλίσεις των θεωριών των Piaget, Vygotsky και Επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών

Δρεμέτσικα, Β. (2018). Συγκλίσεις και αποκλίσεις των θεωριών των Piaget, Vygotsky και Επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2670

Εγγραφή στο RSS - Προσεγγίσεις επεξεργασίας πληροφοριών