Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2013

Μονέφτση, Α., Μαυροειδής, Η., Γεωργιάδης, Μ. (2013). Η ενσωμάτωση μεθόδων συνεργατικής εξ αποστάσεως μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης μιας συνεργασίας eTwinning. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/543

Λέξεις κλειδιά: Συνεργατική εξ αποστάσεως μάθηση, Προγράμματα eTwinning, Νέο Σχολείο

Παπανικολάου, Κ., Γουλή, Ε., Μακρή, Κ. (2013). Ένα μικτό πλαίσιο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/545

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Μαθησιακός σχεδιασμός, TPACK, Κοινότητες διερεύνησης

Ξανθούλη, Μ., Γουλή, Ε., Σμυρναίου, Ζ. (2013). Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή: Μία Μελέτη Περίπτωσης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, Νέες τεχνολογίες, Ειδική Αγωγή

Κωστοπούλου, Α., Σπανακά, Α. (2013). O Ρόλος των Κέντρων Μελέτης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μία ματιά στο παρόν και στο μέλλον, στην Ελλάδα και τον Κόσμο. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/531

Λέξεις κλειδιά: Κέντρα σπουδών, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Παραρτήματα ΕΑΠ

Αντωνέλου, Γ., Καρατράντου, Α., Ζερδεβά, Μ., Βορβυλάς, Γ., Πιερρή, Ε., Καμέας, Α. (2013). Καινοτόμες Μαθησιακές Διαδικασίες στο Πλαίσιο Συνεργασίας Β’/Θμιας και Γ’/Θμιας Εκπαίδευσης: Θερινό Σχολείο Εφήβων «Train Brain». Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/524

Λέξεις κλειδιά: Θερινό σχολείο, βιωματική μάθηση, Συνεργασία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σελίδες