Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2018

Βάντζου, Χ. (2018). Προγράμματα συμβουλευτικής γονέων. Σκοπός υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων και τα βασικά κριτήρια για την αποτελεσματικότητα τους. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2655

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση γονέων, Επιμορφωτικά προγράμματα γονέων, Σχολές γονέων, Αξιολόγηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, Εκπαίδευση ενηλίκων

Αθανασίου, A. (2018). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2650

Λέξεις κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, Διδασκαλία, Ρόλος εκπαιδευτικού, Συναισθήματα, Επιμόρφωση

Μαουτσίδου, Μ., Πετσάβας, Π., & Ζαχαράτου, Π. (2018). Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1443.

Λέξεις κλειδιά: Αναβάθμιση σχολικού χώρου, Crowdfunding, Χρηματοδότηση από το πλήθος, Άυλες ανταμοιβές, Εκπαίδευση

Ζάχος, Γ. (2018). Από τη Σχολική Βιβλιοθήκη 1.0 και 2.0 στην πρόκληση και την προοπτική λειτουργίας Πληροφοριακών Κέντρων (iCentre) στα Σχολεία μας. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1439.

Λέξεις κλειδιά: Σχολική βιβλιοθήκη, Σχολική βιβλιοθήκη 1.0, Σχολική βιβλιοθήκη 2.0, Σχολικό πληροφοριακό κέντρο, Σχολική εκπαίδευση, Σχολικές βιβλιοθήκες-Ελλάδα

Πολύζου, Ε., & Ταμουτσέλη, Κ. (2018). Η συμμετοχή των παιδιών στον ανασχεδιασμό της σχολικής αυλής με τη χρήση σχεδιαστικού εργαλείου νέων τεχνολογιών. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1472.

Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχή των παιδιών, Συμμετοχικός σχεδιασμός, Ανασχεδιασμός της σχολικής αυλής, Ψηφιακή σχεδίαση, Tux Paint, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δημοτικό σχολείο

Παπαλιούρα, Ε., & Τάκα, Ε. (2018). ‘Η παιδική χαρά ως συνεκτικό στοιχείο της γειτονιάς και βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης μέσα από παραδείγματα εφαρμογής’. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1479.

Λέξεις κλειδιά: Βιωματικός, Κοινωνικοποίηση, Συμμετοχή, Οικολογία, Συλλογικότητα, Φαντασία, Δημιουργικότητα, Φυσικό περιβάλλον

Νεμπαυλάκη, Α. (2018). Μια νέα εκπαιδευτική πρόταση: Φτου και Βγαίνω! Οκτώ κρυψώνες για να βρεις τον εαυτό σου και να παίξεις με τους άλλους. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1459.

Λέξεις κλειδιά: Αυτοεκτίμηση, Κρυψώνες, Σώμα, Σκέψεις, Αισθήσεις, Σχέσεις, Διατροφή, Ψυχή, Χώρος, Παιδί

Ηλιοπούλου, Μ., & Χαζάπη, Ε. (2018). Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων: Ένας χώρος δημιουργίας για όλους με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας, άθλησης. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1409.

Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτά Σχολεία, Δήμος Αθηναίων, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Δράσεις, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Άθληση, Τεχνολογία, Ανοιχτά προαύλια, Ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι, Γειτονιά, Σχολική κοινότητα, Τοπική κοινότητα, Ανοιχτό κάλεσμα, Κοινωνία πολιτών

Δημοπούλου, Μ. & Κύρδη, Κ. (2018). «Βλέμμα στην πόλη»: ένα τοπικό δίκτυο σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1460.

Λέξεις κλειδιά: Δίκτυο, Δημόσιος χώρος, Υπαίθρια γλυπτά, Δραστηριότητες, Αλληλεπίδραση, Συστημική προσέγγιση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καρέκου, Ζ. (2018). Το σχολείο που ανοίγει στην κοινότητα και οι χωρικές μεταβάσεις στα σχολικά κτίρια. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1412.

Λέξεις κλειδιά: Σχολικά κτίρια, Σχολικό περιβάλλον, Μετάβαση, Ενδιάμεσοι χώροι, Αρχιτεκτονική, Τόπος, Πέρασμα, Κατώφλι

Σελίδες