Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2017

Πολύδωρος, Γ. (2017). Διδασκαλία και εκμάθηση με tablets στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1075

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αντιλήψεις, Tablet, Μάθηση, Διδακτική

Κατσαντώνη, Ε. (2017). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Διαθεματικού Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού “Κατοχή & Εμφύλιος” για τη διδασκαλία της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1063

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ιστορία, Ψηφιακό υλικό, Εποικοδομισμός, Διαθεματικότητα, ΤΠΕ, Ευρετική αξιολόγηση

Αλεξίου, Λ., Γαβανά, Δ., & Παπαναστασίου, Α. (2017). Διδάσκοντας τις πηγές ενέργειας στο δημοτικό με τη μέθοδο της Μικτής Μάθησης. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1092

Λέξεις κλειδιά: Mικτή μάθηση, Ανεστραμμένη τάξη, Eκπαίδευση, Πηγές ενέργειας, TΠΕ, Φυσική, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λούστα, Χ. (2017). Οπτικοποιώντας την Ιστορία με μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1062

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ιστορία, Οπτικοποίηση, Ντοκιμαντέρ, Κινούμενα σχέδια, Προσφυγική κρίση, Κριτική σκέψη, Πολυπρισματική προσέγγιση, Ιστορικός εγγραμματισμός

Δάλαρη, Α. (2017). Παιδαγωγική εφαρμογή του πολυμεσικού εκπαιδευτικού λογισμικού CourseLab σε μαθητές Δημοτικού σχολείου. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1097

Λέξεις κλειδιά: CROM, SourseLab, e-learning, Μοντέλο ADDIE, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Δημοτικό σχολείο, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2016

Καζάκου, Γ., & Κουτρομάνος, Γ. (2016). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των ιστότοπων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της χώρας ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/786

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Διοίκηση εκπαίδευσης, Ιστότοποι, Αξιολόγηση

Γραμματικού, Κ. (2016). Επαγγελματική Ικανοποίηση Εκπαιδευτικών Α/Θμιας Εκπαίδευσης ως προς τις συνθήκες εργασίας. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/782

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών, Συνθήκες εργασίας, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τσιλέμου, Ε. (2016). Οικονομική Αξιολόγηση της Πολιτικής των Συγχωνεύσεων στα Δημοτικά Σχολεία: Η περίπτωση της Π.Ε. Εύβοιας στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/777

Λέξεις κλειδιά: Συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, Οικονομική αξιολόγηση, Μέσο ετήσιο δημόσιο κόστος, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2015

Κόκκαλη, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Καμαριανός, Ι. (2015). Ο επικοινωνιακός ρόλος των σχολικών ιστοχώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Εισήγηση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/73

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, Σχολικοί ιστοχώροι, Επικοινωνία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Αχαΐα

Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ., & Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/54

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Κοινωνικά δίκτυα, Edmodo, Παιδαγωγική αξιοποίηση

Σελίδες