Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2021

Μπράτιτσης, Θ. (2021). Ψηφιακή Αφήγηση: Προσαρμογή δραστηριοτήτων σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020», 1, 51-61. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/online-edu.3210

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σοφός, Α. (2021). Εκπαίδευση υπό έκτακτες συνθήκες ή εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση; Προβληματισμοί και ζητήματα που προκύπτουν για τον εκπαιδευτικό και προοπτικές για το μέλλον. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020», 1, 38-50. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/online-edu.3209

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ράπτης, Α. (2021). Πανδημία και Παιδεία. Εισήγηση στο 1ο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020», 1, 21-37. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/online-edu.3208

Λέξεις κλειδιά: Πανδημία

2020

Κουμέντος, Ι. (2020). Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 177-187. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3434

Λέξεις κλειδιά: Σχολική τάξη, Διαχείριση, Σχολικό κλίμα, Συγκρούσεις, Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Συνέργειες;

Τσαρουχάς, Ν.Θ. (2020). Η δημιουργική γραφή στην εκπαίδευση: πεδία εφαρμογών, τρόποι δράσεων και σύγχρονες-καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 137-145. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3378

Λέξεις κλειδιά: Δημιουργική γραφή, Θεραπευτικές επιδράσεις, Εκπαιδευτικές δομές, Εκπαιδευτικά προγράμματα;

Παπαευαγγέλου, Ε., & Μαρία Παπαχρήστου, Μ. (2020). Πολιτισμική ετερότητα. Η επίδραση της συνεκπαίδευσης στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 114-122. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3376

Λέξεις κλειδιά: Πολιτισμική ετερότητα, Συνεκπαίδευση, Συμπεριληπτική εκπαίδευση, Σχολείο για όλους, Αυτοεκτίμηση

Νοτοπούλου, B. (2020). To βιολογικό ρολόι των μαθητών/τριών και η σχέση του με την φοίτηση. Η επίδραση του ύπνου και οι απόψεις των μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 99-113. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3375

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός χρόνος, Bιολογικό ρολόι, Bιορυθμοί, Διάρκεια ύπνου, Μαθησιακές διαδικασίες

Νταλάκα, Β., & Μωραΐτη, Α. (2020). Ομοιότητες ΔΕΠΥ και Χαρισματικότητας. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 83-91. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3372

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΠΥ, Χαρισματικότητα, Χαρακτηριστικά, Συμπεριφορά, Επιτεύγματα

Καραγιάννη, Ε. (2020). Η εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 23-32. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3366

Λέξεις κλειδιά: Χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές, Στρατηγικές εκπαίδευσης, Επιτεύγματα;

Σελίδες