Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2015

Μαλεζά, Ο. (2015). Η εφαρμογή του εποικοδομητικού τρόπου διδασκαλίας των Φ.Ε με τη χρήση ΤΠΕ στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης. Εισήγηση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/79

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Φυσικές επιστήμες, Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, Εποικοδομητική διδασκαλία, Συνεκπαίδευση, Παράλληλη στήριξη, Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, Αυτισμός, ΤΠΕ

Μακρή, Α., & Βλαχόπουλος, Δ. (2015). Οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Οργάνωση και Διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μία διερευνητική μελέτη στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Εισήγηση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/96

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ΤΠΕ στη διοίκηση της εκπαίδευσης, Τεχνολογικός εξοπλισμός

Κολλιοπούλου, Κ. (2015). Η Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/89

Λέξεις κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2013

Κοφτερός, Α., Χατζηλάκος, Θ. (2013). ΔΙΑΠΛΑΣΟΙΣ: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Συνεργασίας Σχολείου Οικογένειας και Παρέμβαση με Μαθητές στο Γλωσσικό Μάθημα. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/567

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσικό μάθημα, At-risk, Λειτουργικός αναλφαβητισμός, Διαδικτυακή πλατφόρμα, Εξατομικευμένη μάθηση, Σχέση οικογένειας-σχολείου

Αδάμ, Δ., Βασδέκη,Ι., Δάκος, Ν. (2013). Εξ αποστάσεως συνεργατική απόδοση ασκήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/560

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική νοηματική, Συνεργατική μάθηση, Google+, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Παζιώνη-Καλλή, Κ. (2013). Η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην τοπική κοινωνία: προτάσεις ανοικτής & εξ αποστάσεως μάθησης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/559

Λέξεις κλειδιά: Οπτική του φύλου, Ισότητα των φύλων, Κοινότητα & εξ αποστάσεως, Δια βίου μάθηση

Δελλατόλας, Α. (2013). Συναισθηματική Νοημοσύνη & Μετασχηματιστική Ηγεσία στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/550

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, Μετασχηματιστική ηγεσία, Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Οργανώσεις – σχολεία, Δυτική Ελλάδα

Πολύδωρος, Γ. (2013). Κατά πόσο η online τάξη αποτελεί περιβάλλον μάθησης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/549

Λέξεις κλειδιά: Online τάξη, Online εκπαίδευση, Μάθηση, Αποτελεσματικότητα

Μεϊμάρης, Μ. (2013). Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με ομάδες στην ελληνική πραγματικότητα. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/722

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, Μετάδοση γνώσης, Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Φεσάκης, Γ., Θεοδωρίδου,  Σ., Ρούσσου, Μ. (2013). Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρών. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/737

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακές κοινότητες πρακτικής, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Διαχείριση

Σελίδες