Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2018

Χρονάκη, Μ. (2018). Τα διαφορετικά μοντέλα για την εκπαίδευση, η αποϊδρυματοποίηση της μόρφωσης και η σχέση τους με τον. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1397.

Λέξεις κλειδιά: Συμβατικό σχολείο, Εναλλακτικά μοντέλα, Αποϊδρυματοποίηση της μόρφωση, Ένταξη στην κοινότητα

Μπιτσάκη, Μ.(2018). Σχολική τάξη: Πώς ο χώρος μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1483.

Λέξεις κλειδιά: Σχολική τάξη, Πειράματα, Χώρος, Παιδί, Μάθηση, Έρευνα, Αναδιάρθρωση χώρου, Ομαδικότητα, Συνεργασία, Δημιουργικότητα

Κυριαφίνη, Θ., & Λυμπεριάδου, Φ. (2018). Σχεδιασμός ενός καινοτόμου μοντέλου σχολικού περιβάλλοντος. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1438.

Λέξεις κλειδιά: Καινοτόμο βιοκλιματικό σχολείο, Σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας, Μοντέλο σχολικού περιβάλλοντος, Σχολείο αγκαλιά, Επαφή με φύση

Τσουκαλά, K. (2018). Διαλογικότητα, εκπαίδευση, χώρος: Συμμετοχικές πρακτικές, σχεδιαστικές εκτροπές και μετασχηματιστική μάθηση. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1424.

Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχικές πρακτικές, Βιωματική συνεργατική παιδαγωγική, Διαλογικός χώρος, Ρευστός χώρος, Ενεργοποιημένος χώρος, Παιγνιώδης χώρος, Αστικά εργαστήρια

Γερμανός, Δ. (2018). Δημιουργώντας τον χώρο του παιδιού στο σχολείο: η προσέγγιση από την πλευρά του χρήστη και ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του χώρου. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1427.

Λέξεις κλειδιά: Προσέγγιση U, Σχολικός χώρος, Ευελιξία του χώρου, Τόποι, Παιδαγωγικός σχεδιασμός του χώρου

Πέππα, Ε. (2018). Οι προσφερόμενες δυνατότητες του σχολικού περιβάλλοντος, ως σημείο συνάντησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και σχολικού χώρου. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1477.

Λέξεις κλειδιά: Προσφερόμενες δυνατότητες, Σχολική αρχιτεκτονική, Σχολικά κτίρια, Σχολεία του 1930, Μοντεσσοριανά σχολεία, Herman Hertzberger

∆εληγιάννης, Χ. (2018). Προβληματισμοί και επιλογές σχετικά με τον σχεδιασμό δημόσιων σχολικών χώρων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1395.

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός, Δημόσια σχολεία, Χρήστες, Μελετητής, Εσωτερικός χώρος, Αύλειος χώρος

2017

Μακροδήμος, Ν., Παπαδάκης, Σ., & Κουτσούμπα, Μ. (2017). “Flipped classroom” in primary schools: a Greek case , Ανεστραμμένη τάξη σε ελληνικό δημοτικό σχολείο. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1031

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ανεστραμμένη τάξη, Δημοτικό σχολείο, Μικτή μάθηση

Μουζάκης, Χ., Κουτρομάνος, Γ., Ζερβός, Γ., Σουδίας, Ι., & Κατσιαγιάννη, Β. (2017). Εμπειρίες από την Αξιοποίηση της Ανεστραμμένης Τάξης για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1332

Λέξεις κλειδιά: Ανεστραμμένη τάξη, Ψηφιακά μαθήματα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά

Κρυστάλλη, Π., &Ηλία, Ι. (2017). Διερεύνηση των στάσεων των Εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση των ταμπλετών στη διδασκαλία/εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Εισήγηση στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/1069

Λέξεις κλειδιά: m-learning MALL, Tablets, Χρήση ταμπλέτας, ΤΠΕ, Γαλλικά ως δεύτερη γλώσσα, Στάσεις εκπαιδευτικών

Σελίδες