Γνωστική ανάπτυξη των παιδιών

Συγκλίσεις και αποκλίσεις των θεωριών των Piaget, Vygotsky και Επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών

Δρεμέτσικα, Β. (2018). Συγκλίσεις και αποκλίσεις των θεωριών των Piaget, Vygotsky και Επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών. Εισήγηση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/view/2670

Εγγραφή στο RSS - Γνωστική ανάπτυξη των παιδιών