Εισηγήσεις σε Συνέδρια

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2013

Μπίκος, Κ.,Τζιφόπουλος, Μ. (2013). Η επαγγελματική ανάπτυξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών: Μοντέλο εφαρμογής της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/735

Λέξεις κλειδιά: Επαγγελματική ανάπτυξη, Ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χατζηδάκη, Α. (2013). Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο:https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/741

 

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Διασπορά, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, Ηλεκτρονική μάθηση

Δανιά, Α., Κουτσούμπα, Μ., Τυροβολά, Β. (2013). Labankido©: μία τεχνολογική εφαρμογή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/613

Λέξεις κλειδιά: Πολυμέσα, Μέθοδοι διδασκαλίας, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελληνικός παραδοσιακός χορός

Τζέμου, Χ., Σοφός, Λ. (2013). Η Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκπλήρωση του ιδεώδους της Ανοικτής εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/614

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ανοικτότητα, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ανοικτή εκπαίδευση

Αποστολίδη, Κ., Σπανακά, Α. (2013)Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση: Μία διεθνής καταγραφή. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/651

Λέξεις κλειδιά: Ανώτατη εκπαίδευση, Διασφάλιση της ποιότητας, Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Διεθνείς πρακτικές

Λιάκου,Μ., Μανούσου, Γ. (2013). Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε άτομα με προβλήματα όρασης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/611

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Άτομα με μειωμένη όραση, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Πρόσβαση, Υποστηρικτική τεχνολογία

Βουλγαρίδου, Ι., Χατζηγιαννάκης, Κ. (2013). Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Κατευθύνσεις για τη Βιωσιμότητά τους. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/574

Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, Διαχείριση, Βιωσιμότητα

Νιάρη, Μ., Μανούσου, Ε(2013). Το Φαινόμενο του Πυγμαλίωνα, η επίδρασή του στη μαθησιακή διαδικασία και η διδακτική του αξιοποίηση. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/582

Λέξεις κλειδιά: Φαινόμενο Πυγμαλίωνα, Μάθηση, Διδασκαλία, Τυπική εκπαίδευση, Εκπαίδευση ενηλίκων

Κατσούλη, Ι., Κουτσούμπα, Μ. (2013). Πολιτική και εκπαίδευση, εκπαίδευση και πολιτική: Η «συνομιλία» του Κριτικού Γραμματισμού με την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/578

Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Κριτικός γραμματισμός

Πολύδωρος, Γ., (2013). E-learning, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποκλειστικά μέσω διαδικτύου: Νέες προσεγγίσεις εκπαίδευσης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/584

Λέξεις κλειδιά: e-learning, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Θεωρίες μάθησης, Μοντέρνα χαρακτηριστικά του μαθητή, Εκπαιδευτικό υλικό

Σελίδες