Καταλογισμός

Πολιτική - ηθική βούληση και Ειμαρμένη στην Αρχαία Ελληνική και στη Βυζαντινή φιλοσοφία με έμφαση στον Πλήθωνα

Μαντζανάς, Μ.Κ. (2021). Πολιτική - ηθική βούληση και Ειμαρμένη στην Αρχαία Ελληνική και στη Βυζαντινή φιλοσοφία με έμφαση στον Πλήθωνα. Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 5-21. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28589.  

Εγγραφή στο RSS - Καταλογισμός