Δημοκρατία

Ο Διαφωτιστής Rousseau και ο Primo De Rivera: η volonté générale στην υπηρεσία του φασισμού;

Ζαχαράκης, Μ. (2021). Ο Διαφωτιστής Rousseau και ο Primo De Rivera: η volonté générale στην υπηρεσία του φασισμού; Ηθική - Περιοδικό Φιλοσοφίας, 14, 22-27. Doi: https://doi.org/10.12681/ethiki.28590.  

Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου

Παπανικολάου, Β. (2021). Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50172). 

Εγγραφή στο RSS - Δημοκρατία