Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2008

Νικολοπούλου, Κ., & Παπαδοπούλου, Κ. (2008). Παιχνίδι και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 121-139. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18214

Λέξεις κλειδιά: Παιχνίδι, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Προσχολική εκπαίδευση

Κοντογιάννη, Ά. (2008). Τι κι αν λαλεί άλλη γλώσσα ο Αλί; Σενάρια γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικότητας μέσω δράματος. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 73-88. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18205

Λέξεις κλειδιά: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Δρώμενα, Μιμική, Forum Theatre, Θέατρο εικόνων, Γλώσσα, Πολυπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Πολυγλωσσία, Γλωσσική ευαισθητοποίηση, Γλωσσική μάθηση, Λογοτεχνία, Έκφραση, Επικοινωνία, Bιωματικότητα

Αντωνόπουλος, Κ., Τσιούνη, Π., & Ζαχάρος, Κ. (2008). Επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης σε διαφορετικά πλαίσια συμφραζομένων. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 9-24. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18071

Λέξεις κλειδιά: Mαθηματικές έννοιες, Πρόσθεση, Προσχολική εκπαίδευση

Συκιώτη, Ε., & Κονδύλη, Μ. (2008). Ικανότητες γραφής και ανάγνωσης και η ανάδυση τους στο πλαίσιο διαφοροποιημένων πρακτικών σχολικού γραμματισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 8, 177-196. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18218

Λέξεις κλειδιά: Ικανότητες γραφής, Ικανότητες ανάγνωσης, Νηπιαγωγείο, Πρακτικές αναδυόμενου γραμματισμού

2007

Χανιωτάκης, Ν. (2007). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: η ερώτηση του μαθητή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 206-225. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18232

Λέξεις κλειδιά: Σχολική τάξη, Μαθητές, Υποβολή ερωτήσεων μαθητών

Γιαννικοπούλου, Α. (2007). «Μια φορά και έναν καιρό» Η απεικόνιση τον χρόνου στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 9-25. Doi:https://doi.org/10.12681/icw.18220

Λέξεις κλειδιά: Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο, Xρόνος, Eικονογράφηση, Xρονική παρέλευση, Aναχρονίες

Θωίδης, Ι. (2007). Εμψύχωση: Κοινωνικοπολιτιστική, κοινωνικοεκπαιδευτική δράση στο σχολείο και στον ελεύθερο χρόνο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 41-58. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18222

Λέξεις κλειδιά: Σχολείο, Εμψύχωση, Εμψυχωτής, Ελεύθερος χρόνος

Νικολακοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2007). Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 101-122. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18226

Λέξεις κλειδιά: Παιδί, Θάνατος, Συναισθηματικές αντιδράσεις, Παραμύθι

2005

Ρεκαλίδου, Γ., & Αλιμπάκη, Κ. (2005). Η θεμελίωση της κυριαρχίας χεριού-ματιού και η σχέση της με τη γραφοκινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 131-145. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18410

Λέξεις κλειδιά: Κυριαρχία χεριού, Κυριαρχία ματιού, Γραφοκινητική ικανότητα, Προσχολική ηλικία

Ζαφειροπούλου, Μ., Ζησάκη, Κ., & Παππά, Ε. (2005). Παρώθηση και στάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλωσσάς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 44-58. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18401

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική ηλικία, Αγγλική γλώσσα, Εκμάθηση αγγλικής, Ξένη γλώσσα

Σελίδες