Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2015

Μητσαρά, Σ., & Ιορδανίδης, Γ. (2015). Διερεύνηση των τεχνικών αντιμετώπισης των συγκρούσεων στα Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 57-96. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8848

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση συγκρούσεων, Διευθυντής σχολείου, Εκπαιδευτικοί, Δημοτικά σχολεία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ντολιοπούλου, Ε. (2015). Οι επιπτώσεις της φτώχειας γενικότερα και στα παιδιά ειδικότερα και πιθανοί τρόποι παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη μείωσή της. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 97-123. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.8849

Λέξεις κλειδιά: Φτώχεια, Παιδική φτώχεια, Πρόληψη, Φτώχια και τρόποι παρέμβασης, Φτώχια και εκπαίδευση

2014

Βίτσου, Μ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 64-72. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17917

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ενσυναίσθηση, Κουκλοθέατρο, Συγκρούσεις

Ευαγγέλου, Ι., & Κακανά, Δ. (2014). Βελτιώνοντας το κλίμα της τάξης: Μία εκπαιδευτική έρευνα δράσης όπου αναδεικνύονται σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 121-133. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17921

Λέξεις κλειδιά: Κλίμα της τάξης, Έρευνα δράσης, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Εκπαιδευτικό στυλ

Κοκοζίδου, Α., & Γώτη, Ε. (2014). Η απώλεια στη ζωή του παιδιού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 188-199. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17935

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, Διαχείριση συναισθημάτων, Απώλεια, Παιδί

Κουρμούση, Ν. (2014). Προγράμματα προαγωγής ψυχικής υγείας/ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Ιστορία και εξέλιξη, περιεχόμενο, βιολογικό υπόβαθρο και πολιτικό πλαίσιο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 231-240. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17944

Λέξεις κλειδιά: Σχολικά προγράμματα πρόληψης, Προγράμματα ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, Προγράμματα ‘Εκπαίδευσης Χαρακτήρα’

Κουράκη, Χ., & Βορύλλα, Β. (2014). Η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη (citizenship) μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έμφαση σε κείμενα παιδικής λογοτεχνίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 219-230. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17941

Λέξεις κλειδιά: Παιδική λογοτεχνία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Πολιτειότητα

Κρικλάνη, Μ., Τζοβάρα, Ν., Τσαπάρα, Μ., Μεϊμάρης, Μ., & Γκούσκος, Δ. (2014). «Ε-motions» Παρέμβαση με την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών για την συναισθηματική ανάπτυξη στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 255-260. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17955

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Συναισθήματα, Ψηφιακά παιχνίδια

Κωνσταντίνου, Ι. (2014). «Βλέποντας τηλεόραση» Σχέσεις εξουσίας στον οικιακό και εξω-οικιακό χώρο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 261-267. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17957

Λέξεις κλειδιά: Κατανάλωση, Οικιακή τελετουργία, Ανθρωπολογία των μέσων, Επιτόπια έρευνα, Σχέσεις εξουσίας, Eγγύτητα, Aποφυγή

Μεσσάρης, Δ., Παραμυθιώτου, Μ., Θάνου, Α., Σακελλαρίου, Μ., Φοράδη, Ε., Φρέρη, Ρ., Παπατσίμπα, Β., & Πάντζιου, Ν. (2014). Τα μυστικά του ουράνου τόξου: Ένα πρόγραμμα καθολικής παρέμβασης για τη διαχείριση της ενδοσχολικής βίας σε προσχολικά περιβάλλοντα. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 309-317. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17974

Λέξεις κλειδιά: Ενδοσχολική βία, Παρεμβατικό πρόγραμμα, Διαχείριση συναισθημάτων, Διαμόρφωση ομάδων, Συνεργασία

Σελίδες