Παραμύθι

Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές

Νικολακοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2007). Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 101-122. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18226

Εγγραφή στο RSS - Παραμύθι