Κυριαρχία χεριού

Η θεμελίωση της κυριαρχίας χεριού-ματιού και η σχέση της με τη γραφοκινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας

Ρεκαλίδου, Γ., & Αλιμπάκη, Κ. (2005). Η θεμελίωση της κυριαρχίας χεριού-ματιού και η σχέση της με τη γραφοκινητική ικανότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 6, 131-145. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18410

Εγγραφή στο RSS - Κυριαρχία χεριού