Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2012

Χατζηγεωργίου, Ε., & Παπαδοπούλου, Μ. (2012). Η συμβολή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών για το γραπτό λόγο στο νηπιαγωγείο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 56-75. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18042

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Προσεγγίσεις γραπτού λόγου στο νηπιαγωγείο, Eπιμόρφωση εκπαιδευτικών, ΤΠΕ

Νικολοπούλου, Κ. (2012). Εμπόδια χρήσης του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 11(2), 45-55. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18040

Λέξεις κλειδιά: Yπολογιστής, Tεχνολογία, Εμπόδια χρήσης υπολογιστή, Νηπιαγωγείο

2011

Apostolidou, A. (2011). Ζητήματα συγκρότησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως γνωστικού πεδίου: Επισκόπηση των επιστημονικών περιοδικών. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 36-53. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9767

Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικό περιοδικό, Εκπαιδευτική τεχνολογία, Εκπαιδευτικός πολιτισμός, Πρόσβαση, Eπιστημολογική ταυτότητα

Kapravelou, A. (2011). Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 7(1), 98-117. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9771

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Συμπεριφορισμός, Eποικοδομισμός, Kοινωνιοπολιτισμική θεωρία, Kριτικοχειραφετική θεωρία

Στελλάκης, Ν., & Αποστόλου, Ζ. (2011). Η γωνιά της βιβλιοθήκης και ο έντυπος λόγος στο νηπιαγωγείο: Πρώτη καταγραφή και συζήτηση. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 71-87. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18058

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Γραμματισμός, Οργάνωση χώρου, Γωνιά της βιβλιοθήκης, Έντυπος λόγος, Yλικά γραφής

Μότσιου, Ε. (2011). Φαινόμενα λεξικοσημασιακής υποχώρησης στη μητρική / πρώτη γλώσσα δίγλωσσων ομιλητών. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 48-57. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18053

Λέξεις κλειδιά: Λεξικοσημασιακές υποχωρήσεις μεταβολές, Διατήρηση λεξιλογίου, Σημασιολογικά πεδία, Συνταγματικές παραδειγματικές σχέσεις, Οργάνωση λεξιλογίου, Δίγλωσσοι ομιλητές

Μάνεση, Σ. (2011). Η διαθεματικότητα των αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 10, 26-35. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18049

Λέξεις κλειδιά: Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, Ολιστική προσέγγιση, Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών

2010

Παπαδημητρίου, Σ., & Λιοναράκης, Α. (2010). Ο Ρόλος του Καθηγητή - Συμβούλου και η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξής του στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 106-122. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9754

Λέξεις κλειδιά: Προηγμένες τεχνολογίες μάθησης, Καθηγητής σύμβουλος, Μηχανισμός υποστήριξης, Συνεργατική μάθηση, Κοινότητα μάθησης

Γιαγλή, Σ., Γιαγλής, Γ., & Κουτσούμπα, Μ. (2010). Αυτονομία στη μάθηση στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 6(1,2), 92-105. Doi:https://doi.org/10.12681/jode.9753

Λέξεις κλειδιά: Eξ αποστάσεως εκπαίδευση, Aυτονομία στη μάθηση

2009

Ράλλη, Α., Ρούσσος, Π., Καζάλη, Ε., & Κωνσταντοπούλου, Π. (2019). Προσαρμογή, Ψυχομετρικός έλεγχος και Στάθμιση της Κλίμακας Εκτίμησης Προφορικού λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνώντας τον Κόσμο του Παιδιού, 16, 18-41. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18591

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων, Προφορικός λόγος, Χρήση της γλώσσας, Δεξιότητες Γραμματισμού, Προσχολική ηλικία

Σελίδες