Σχολική τάξη

Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: η ερώτηση του μαθητή

Χανιωτάκης, Ν. (2007). Λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: η ερώτηση του μαθητή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 206-225. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18232

Σχολική τάξη: Πώς ο χώρος μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών

Μπιτσάκη, Μ.(2018). Σχολική τάξη: Πώς ο χώρος μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των μαθητών. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1483.

Εγγραφή στο RSS - Σχολική τάξη