Θάνατος

Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές

Νικολακοπούλου, Α., & Ζαφειροπούλου, Μ. (2007). Το παραμύθι ως μέσο εξοικείωσης τον παιδιού με την έννοια του θανάτου: Συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών από αστικές και αγροτικές περιοχές. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 7, 101-122. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.18226

Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο

Αντωνοπούλου, Κ. (2011). Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25183)

Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο

Αντωνοπούλου, Κ. (2011) Ο παππούς και η γιαγιά σε γονεϊκό ρόλο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/25183)

Εγγραφή στο RSS - Θάνατος