Συγκρούσεις

Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα

Κουμέντος, Ι. (2020). Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 177-187. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3434

Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης

Βίτσου, Μ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 64-72. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17917

Εγγραφή στο RSS - Συγκρούσεις