Διαχείριση

Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα

Κουμέντος, Ι. (2020). Διαχείριση σχολικής τάξης : Ένα καθημερινό πρόβλημα. Εισήγηση στο 10o Πανελλήνιο συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 177-187. Doi: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.3434

Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρών

Φεσάκης, Γ., Θεοδωρίδου,  Σ., Ρούσσου, Μ. (2013). Προκλήσεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας εκπαιδευτικών διαδικτυακών κοινοτήτων πρακτικής: Η περίπτωση της κοινότητας των Σχολικών Κηπουρών. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/737

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Κατευθύνσεις για τη Βιωσιμότητά τους

Βουλγαρίδου, Ι., Χατζηγιαννάκης, Κ. (2013). Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης και Κατευθύνσεις για τη Βιωσιμότητά τους. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/574

Εγγραφή στο RSS - Διαχείριση