Βυζαντινή φιλοσοφία

Γρηγόριος Νύσσης: Από τη θεολογική ανθρωπολογία στην ανθρωπολογική φυσιολογία

Τερέζης, Χ. (2021). Γρηγόριος Νύσσης: Από τη θεολογική ανθρωπολογία στην ανθρωπολογική φυσιολογία. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 45-58. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27631

Το Περὶ προνοίας του Θεοδώρητου Κύρρου ως καινοτόμος προσέγγιση της συνεργασίας πλούσιων και φτωχών

Μέριανος, Γ. (2021). Το Περὶ προνοίας του Θεοδώρητου Κύρρου ως καινοτόμος προσέγγιση της συνεργασίας πλούσιων και φτωχών. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 31-44. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27630

Γιατί το Βυζάντιο; Από την πλευρά της φυσικής φιλοσοφίας και των επιστημών

Κατσιαμπούρα, Γ. (2021). Γιατί το Βυζάντιο; Από την πλευρά της φυσικής φιλοσοφίας και των επιστημών. ΕΙΚΩΝ - Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας, 1, 23-29. Doi: https://doi.org/10.12681/ijbyzph.27629

Εγγραφή στο RSS - Βυζαντινή φιλοσοφία