Ενσυναίσθηση

Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης στα χαρισματικά παιδιά

Πλούμπη, Α., & Αντωνίου, Α.Σ. (2021). Επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης στα χαρισματικά παιδιά. Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση, 27(1), 121-143. Doi: https://doi.org/10.12681/plogos.27925

Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης

Βίτσου, Μ. (2014). Διαχείριση συγκρούσεων μέσω κούκλας: Μία μελέτη περίπτωσης. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 64-72. Doi: https://doi.org/10.12681/icw.17917

Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο για την καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης σε μαθητές γυμνασίου

Κωστή, Α. (2016). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο για την καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης σε μαθητές γυμνασίου (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37390). 

Εγγραφή στο RSS - Ενσυναίσθηση