Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Τζοβλά, Ε., & Κούκης, Ν. (2015). Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ανοικτή Εκπαίδευση, 11(1), 88-105. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.9822

Εγγραφή στο RSS - Έλληνες εκπαιδευτικοί του εξωτερικού