βιωματική μάθηση

Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία

Mortaki, S., & Blioumi, A. (2016). Μουσείο, λογοτεχνία και εκπαίδευση: ενδεικτικά παραδείγματα από Ελλάδα και Γερμανία. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 2, 103-117. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.10028

Καινοτόμες Μαθησιακές Διαδικασίες στο Πλαίσιο Συνεργασίας Β’/Θμιας και Γ’/Θμιας Εκπαίδευσης: Θερινό Σχολείο Εφήβων «Train Brain»

Αντωνέλου, Γ., Καρατράντου, Α., Ζερδεβά, Μ., Βορβυλάς, Γ., Πιερρή, Ε., Καμέας, Α. (2013). Καινοτόμες Μαθησιακές Διαδικασίες στο Πλαίσιο Συνεργασίας Β’/Θμιας και Γ’/Θμιας Εκπαίδευσης: Θερινό Σχολείο Εφήβων «Train Brain». Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/524

Εγγραφή στο RSS - βιωματική μάθηση