Άτομα με μειωμένη όραση

Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε άτομα με προβλήματα όρασης

Λιάκου,Μ., Μανούσου, Γ. (2013). Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση σε άτομα με προβλήματα όρασης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/611

Εγγραφή στο RSS - Άτομα με μειωμένη όραση